Στοιχεία αποστολέα:
Χώρα:
Πόλη ή χωριό:
Στοιχεία παραλήπτη:
Χώρα:
Πόλη ή χωριό:
 
Στην ημερομηνία:
Τύπος αποστολής:
Διαστάσεις, εκατ.: εκατ. / εκατ. / εκατ.
Βάρος, κιλά:
Δέματα, τεμ.: бр.
Διανομή:
Στοιχεία πληρωτή:
  
Επιπρόσθετες υπηρεσίες:
Ώρα προτεραιότητας
Εξπρές διανομή (E+)
 
Εξπρές κούριερ εντός της πόλης
εντός 60’ εντός 120’ в рамките на работния ден
Δηλωμένη αξία
Αντικαταβολή  
Απόδειξη παραλαβής Απόδειξη παραλαβής και εμπορική απόδειξη
Αμφίδρομη αποστολή
Τσάντα ψυγείο
  Συσκευασία
1 2 3 4

Στην ημερομηνία
Τιμή με Φ.Π.Α.