четвъртък, 22 март 2018 г, 19:19 ч.
Общи условия за регистрация в Еконт

Общи условия

за регистрация на Клиента в електронните системи и приложения на Еконт

  Раздел I: Общи положения

 1. Тези Общи условия уреждат достъпа, правата, задълженията и отговорностите на потребителите в предоставените от Еконт Експрес ООД (по-долу наричан за краткост Куриер), електронни системи и приложения.
 2. Потребител може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което има потвърдена регистрация в електронните системи и приложения на Куриера.
 3. Общите условия се оповестяват публично чрез интернет страницата на Куриера –www.econt.com и при заявка за регистрация.

  Раздел II: Условия за ползване на електронните системи и приложения на Куриера

 4. За получаване на достъп до електронните системи и приложения на Куриера е необходимо да бъде попълнен формуляр за регистрация. След успешното попълване на формата за регистрация, на посочения имейл за кореспонденция, Потребителят получава валиден в рамките на 24 часа линк за активиране на регистрацията.
 5. Потребителят получава универсален достъп до всички системи и приложения на Куриера чрез въвеждане на потребителско име и парола на посочените за това места. Регистрацията и използването на приложенията на Куриера са безплатни.
 6. Раздел III: Права и задължения на Куриера и Потребителя

 7. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 8. Като администратор на лични данни, съгласно Удостоверение 1589 / 06.11.2009 г., издадено от КЗЛД, Куриерът се задължава да опазва предоставените му от Потребителя данни.
 9. Куриерът не носи отговорност за неверни данни, посочени от Потребителя при неговата регистрация, както и за неспазване задълженията и сроковете от страна на Потребителя, посочени в настоящите условия.
 10. Потребителят има право по всяко време да променя потребителското си име и парола в определеното за това място.
 11. Потребителят потвърждава, че е запознат с Общите условия за регистрация и използване на електронните системи и приложения на Куриера и е съгласен с тях.


Управител: ПодписНиколай Събев

 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Март
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 4046425
  Нови клиенти за март 177276
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 18656
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner