неделя, 21 януари 2018 г, 10:53 ч.
Процедура за on-line плащане e-Econt

Електронно заплащане по пратка, фактура и паричен превод

 1. Плащане по пратка
 2. Плащане по паричен превод
 3. Плащане по фактура

Направете еднократно електронно плащане по пратка, фактура или паричен превод, без да се регистрирате, да ползвате е-Еконт или да посещавате наш офис.

I. Плащане по пратка

На първа страница в сайта econt.com, в свободното поле на банер "Плати онлайн тук", въведете номер на пратка, по която искате да направите плащане и натиснете "Въведи".
Отваря се прозорец "Онлайн разплащане". В този прозорец, като поставите отметка пред съответното поле, посочете:
- какво да платите – само куриерската услуга, само наложен платеж или всички услуги по пратката.
- как да платите – чрез ePay или с банкова карта.

Забележка: Фактурата автоматично ще бъде издадена на платеца по пратката.

При онлайн плащане на услуги са приложими общите условия на съответния доставчик на платежни услуги или банков издател, чрез който се извършва плащането.

Ако изберете плащане "с моята банкова карта"
В прозорецът "Онлайн разплащане", след като посочите услугите, които искате да платите, поставете отметка пред "с моята банкова карта" и натиснете бутон "Плати". Забележка: Фактура ще бъде издадена автоматично на платеца по пратката.

Отваря се прозорещ "Потвърждение на плащането".
За да потвърдите плащането на услугите, натиснете бутон "Потвърди".

Отваря се прозорец "Извършване на плащането".
В поле "Информация за поръчката", данните се зареждат автоматично.
В поле "Данни за картата" попълнете информацията от Вашата банкова
карта така, както е изписана върху нея.
Натиснете бутон "Плащане", за да потвърдите плащането.


При правилно въведени данни, се отваря прозорец с потвърждение за успешна транзакция.
Ако изберете плащане чрез "еPay"

Поставете отметка пред начина за плащане "еPay" и натиснете бутон "Плати".
Забележка:За да направите плащане през ePay, трябва да имате валидна регистрация в системата на еPay.

За да бъде извършено онлайн плащане на услуги, чрез ePay е нужно да изберете една от двете допълнителни услуги: Временен SMS или dpass. Срокът за активиране на допълнителната услуга е според общите условия на ePay.

Отваря се прозорец "Потвърждение на плащане".
За да потвърдите плащането, натиснете бутон "Потвърди".

В системата на еPay се отваря прозорец.
В поле "Данни за заявката" автоматично се зареждат попълнените данни: "Търговец", "Заявка от", "Номер на фактура", "Сума" и "Описание".
В поле "Извършване на плащането" въведете:
- в "Плащане от" - изберете дали да заплатите от Вашата "Микросметка", "Карта по подразбиране" или "Друга карта" в системата на ePay.
- в "Потребител" – Вашето потребителско име за ePay.
- в "Парола" – Вашата парола за ePay.

Натиснете бутон "Плащане", за да преминете към избиране на платежно средство.
В поле "Платежно средство" изберете картата, от която искате да бъдат заплатени услугите по пратката. Натиснете бутон "Преглед".
Въведете Вашата парола за ePay и натиснете "Потвърждаване".


Отваря се прозорец за проверка състоянието на транзакцията.
Ако желаете да разпечатате данните от заявката, изберете бутон "Печатна форма", ако не изберете "Връщане в сайт на търговеца".
При правилно въведени данни, ще получите потвърждение за извършен превод от системата за електронни плащания на ePay.


II. Плащане по паричен превод

На първа страница в сайта econt.com в свободното поле на банер "Плати онлайн тук" въведете номер на паричен превод, по който искате да направите плащане и натиснете "Въведи".
Отваря се прозорец "Онлайн разплащане" с услугите, които може да платите.
В този прозорец изберете как да заплатите – чрез ePay или с банкова карта като поставите отметка пред съответното поле.

Забележка:Фактурата автоматично ще бъде издадена на платеца по пратката.

Ако изберете плащане "с моята банкова карта"

В прозорец "Онлайн разплащане" са отбелязани услугите, които може да платите,
отбележете с отметка пред "с моята банкова карта" и натиснете бутон "Плати".

Забележка:Фактура автоматично ще бъде издадена на платец по превода.
Отваря се прозорец "Потвърждаване на плащането".
За да потвърдите плащането на услугите, натиснете бутон "Потвърди".

Отваря се прозорец "Извършване на плащането".
В поле "Информация за поръчката" данните се зареждат автоматично.
В поле „Данни за картата“ попълнете информацията от вашата банкова карта така, както е изписана върху нея.
Натиснете бутон "Плащане", за да потвърдите плащането.

При правилно въведени данни, се отваря прозорец с потвърждение за успешна транзакция.

Ако изберете плащане чрез "еPay"

Поставете отметка пред начина на плащане "еPay" и натиснете бутон "Плати".

Забележка:За да направите плащане през ePay е нужно да имате валидна регистрация в системата на еPay, както и да имате поне една карта регистрирана във Вашия профил.

Отваря се прозорец за потвърждение на превода.

За да потвърдите плащането, натиснете бутон "Потвърди".

В системата на еPay се отваря прозорец. В поле "Данни за заявката" се зареждат автоматично попълнените полета: "Търговец", "Заявка от", "Номер на фактура", "Сума" и "Описание".

В поле "Извършване на плащането" въведете:
- в "Плащане от" - изберете дали да заплатите от Вашата "Микросметка", "Карта по подразбиране" или "Друга карта" в системата на ePay.
- в "Потребител" – Вашето потребителско име за ePay.
- в "Парола" – Вашата парола за ePay.


Натиснете бутон "Плащане", за да преминете към избиране на платежно средство.

В поле "Платежно средство" изберете картата, от която искате да бъдат заплатени услугата и превода. Натиснете бутон "Преглед".
Въведете Вашата парола за еPay и натиснете "Потвърждаване".

Отваря се прозорец за проверка на състоянието на транзакцията.

Ако желаете да разпечатате данните от заявката, изберете бутон "Печатна форма", ако не изберете "Връщане в сайт на търговеца".

При правилно въведени данни, ще получите потвърждение за извършен превод от системата за електронни плащания на ePay.

II. Плащане по фактура

На първа страница в сайта econt.com в свободното поле на банер "Плати онлайн тук" въведете номер на фактура, по която искате да направите плащане и натиснете "Въведи".
Отваря се прозорец „Онлайн разплащане“ с фактурата, която искате да платите.
В този прозорец изберете как да заплатите – чрез ePay или с банкова карта като поставите отметка пред съответното поле.

Ако изберете плащане "с моята банкова карта"

В прозорец „Онлайн разплащане“ са отбелязани услугите, които може да платите,
Отбележете с отметка пред "с моята банкова карта" и натиснете бутон "Плати".
Отваря се прозорец "Потвърждаване на плащането".
За да потвърдите плащането, натиснете бутон "Потвърди".
Отваря се прозорец "Извършване на плащане".
В поле "Информация за поръчката" данните се зареждат автоматично.
В поле "Данни за картата" попълнете информацията от вашата банкова карта така, както е изписана върху нея.
Натиснете бутон "Плащане", за да потвърдите плащането.
При правилно въведени данни, ще се появи прозорец за потвърждение на плащането.
Ако изберете плащане чрез "еPay"

Поставете отметка пред начина на плащане "еPay" и натиснете бутон "Плати".
Забележка:За да направите плащане през ePay е нужно да имате валидна регистрация в системата на еPay, както и да имате поне една карта регистрирана във Вашия профил.

Отваря се прозорец за потвърждение на превода.
За да потвърдите плащането, натиснете бутон "Потвърди".

В системата на еPay се отваря прозорец. В поле "Данни за заявката" се зареждат автоматично попълнените полета: "Търговец", "Заявка от", "Номер на фактура", "Сума" и "Описание".
В поле "Извършване на плащането" въведете:
- в "Плащане от" - изберете дали да заплатите от Вашата "Микросметка", "Карта по подразбиране" или "Друга карта" в системата на ePay.
- в "Потребител" – Вашето потребителско име за ePay.
- в "Парола" – Вашата парола за ePay. Натиснете бутон "Плащане", за да преминете към избиране на платежно средство.

В поле "Платежно средство" изберете картата, от която искате да бъдат заплатени услугата и превода. Натиснете бутон "Преглед".

Въведете Вашата парола за еPay и натиснете "Потвърждаване".

Отваря се прозорец за проверка на състоянието на транзакцията.
Ако желаете да разпечатате данните от заявката, изберете бутон "Печатна форма", ако не изберете "Връщане в сайт на търговеца".

При правилно въведени данни, ще получите потвърждение за извършено плащане от систе-мата за електронни плащания на ePay.


 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Януари
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 3532941
  Нови клиенти за януари 175498
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 18439
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner