неделя, 25 февруари 2018 г, 19:55 ч.
Карго услуги – Допълнителни Условия

Допълнителни карго условия

 1. За изготвяне на персонален тарифен план за работа с конкретен корпоративен клиент, използвайте националния телефон за връзка с Управлението на Еконт Експрес 0 7001 7300
 2. Доставки за различни от посочените в Тарифата срокове, могат да се извършват само след предварително договаряне.
 3. Наложен платеж:
  • Пратките се предават само след като Получателят е заплатил посочената сума, освен ако не е попълнено разпореждане от Подател в товарителницата, което гласи: "Разрешавам пратката да се прегледа от Получателя и да плати наложения платеж само ако приеме стоката ми".
  • В случай, че стоката бъде отказана от Получател, Еконт Експрес уведомява Подателя, който следва да се разпореди чрез Разпореждане за промяна в условията на доставка на пратката.
  • При попълнено Разпореждане за връщане на отказана от Получател пратка, стойността на услугата Наложен Платеж отпада от дължимата куриерска услуга.
  • Наложеният платеж се изплаща на Подател в брой, на следващия работен ден, на адреса на изпращане на пратката, освен ако не е сключено допълнително Споразумение, в което да е договорено друго.
  • Сумите по Наложен платеж могат да бъдат изплащани по банков път, след подписване на Споразумение.
  • При условие, че Подателят предварително е заплатил на Еконт Експрес сумата, посочена от него, то тя се изплаща на Получателя при предаване на пратката.
 4. Покупка с Куриер в България
  • При покупка с Куриер, Заявителят внася авансово сумата за закупуване на стоката, като се задължава да я приеме при доставката и заплати дължимата за куриерската услуга сума.
  • При невъзможност за изпълнение на заявката по независещи от Куриера причини, на Заявителя се възстановява авансово внесената сума, като от нея се приспада цената на документална пратка до мястото за закупуване на стоката, изчислена по настоящата тарифа и процента от сумата, инкасирана като наложен платеж, съгласно действащата тарифа на Куриера.
  • При закупуване на стоки на стойност над 500 лв, същите пътуват с допълнителна услуга "Обявена стойност" (0.24%), която е равна на реалната стойност на стоката.

  • При отказ на Заявителя да получи стоката или да заплати куриерската услуга, Куриерът има право да задържи пратката до удовлетворяване на задълженията към него.
 5. Допълнителната услуга "Приоритетна доставка", за селища без офис на Еконт Експрес, се извършва само след предварително договаряне.
 6. . При приемане на пратка от адрес на Клиент, Куриерът изчаква за опаковка и подготовка пратката до 15 минути след предварително уговорения час. При задържане на Куриера след този срок, се добавя такса от 4,80 лв. към стойността на куриерската услуга за всеки следващи 30 минути забава. Стокови и обратни разписки се третират като пратка.
 7. Съботният прием на пратки е с доставка в понеделник.
 8. За престой на пратка в офиса на Куриера след седмия работен ден, Подателят заплаща складова такса.
 9. Всички превози се осъществяват съгласно Общите условия за извършване на куриерски услуги на Еконт Експрес ООД, публикувани на www.econt.com.

 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Февруари
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 3835238
  Нови клиенти за февруари 203936
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 19125
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner