неделя, 25 февруари 2018 г, 19:56 ч.
Тарифа-Карго услуги в Румъния от 01.10.2017
В сила от 01.10.2017 г.

Обичайни карго услуги между България и Румъния

в лева - плащането се извършва в България

вид на услугата за всички селища в Румъния за селищата с офис в Румъния
от/до врата на клиента от/до офис на куриера
до/от врата на клиента
между офисите на куриера
с ДДС с ДДС с ДДС
Карго експрес 0,99 лв/кг 0,89 лв/кг 0,79 лв/кг
Карго палет
Палети до Букурещ 160.00 130.00 100.00
Палети до Румъния 220.00 190.00 160.00
Срок на доставка 1 работен ден от/до Букурещ, 2 работни дни от/до останалите градове с офиси;
До 5 работни дни от/до населени места без офис
Такса гориво и пътни условия

Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.


Към цената на услугите се добавя такса гориво и пътни условия.
Формулата за изчисление на куриерската услуга е следната: Крайна цена = (Обичайна услуга + Допълнителни услуги) + Такса "Гориво".

Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България. www.econt.com.

Карго експрес - услугата се предлага за непалетизирани куриерски пратки с общо тегло на всички пакети над 50 кг
Карго палет - услугата се предлага за палетизирани пратки, с размери на палета не по-големи от Ш: 80 см / Д: 120 см / В: 180 см и тегло на палета до 1000 кг.
Карго пратка с нестандартни размери - услуга за палетизирани пратки с размери над стандартните за европалет, с ширина и дължина, съгласно таблиците горе и при височина до 1.80 м, като теглото им е до 1000 кг.
Карго пратки над 10 тона или за палетни пратки с размери над стандартните за европалет, се извършват само след предварително договаряне.

Тарифно тегло е действителното или общото обемно тегло на всички колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина. То се закръгля до цял килограм. Обемното тегло на пратката се изчислява по формулата: (обща ширина, см Х дължина, см Х височина, см)/6000 кг.

В сила от 01.12.2014 г.

Допълнителни карго услуги между България и Румъния

в лева - плащането се извършва в България
вид на услугата индекс цени и надбавки
(с ДДС)
Покупка с куриер от/до Румъния PBC 4,80% от инкасираната сума
обявена стойност - Повишена отговорност на куриера до размера на обявената стойност с лимит 9779.15 лв. ОС 0,60% от обявената стойност
обратна разписка - Документ, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC 5,90 лв.
обратна разписка - стокова разписка - Документ, изготвен и изпратен от подател, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC-CP 9,39 лв.
наложен платеж/наложен платеж по банков път* CD 3,60% от инкасираната сума 1,80% от инкасираната сума
двупосочна пратка - Услуга, осигуряваща изпращане на пратка и връщането й към подател с 10% отстъпка от цената по втората пратка. DP 10% намаление от цената на обратната пратка
*Сумите на допълнителната услуга Наложен платеж се превалутират спрямо актуалния курс на Уникредит Булбанк за деня на приемане на пратката:
- при събран Наложен платеж в лева и изплащане в леи се прилага курс Продава на Банката
- при събран Наложен платеж в леи и изплащане в лева се прилага курс Купува на Банката

Ограничено е събирането на наложени платежи в брой до 5000 Леи от юридически лица в Румъния.
Наложените платежи към юридическо лице в Румъния се изплащат само по банков път.В сила от 01.10.2017 г.

Обичайни карго услуги между Румъния и България

в леи - плащането се извършва в Румъния

вид на услугата за всички селища в Румъния за селищата с офис в Румъния
от/до врата на клиента от/до офис на куриера
до/от врата на клиента
между офисите на куриера
с ДДС с ДДС с ДДС
Карго експрес 2,21 леи/кг 2,02 леи/кг 1,82 леи/кг
Карго палет
Палети до Букурещ 364.68 297.50 230.32
Палети до Румъния 499.04 431.86 364.68
Срок на доставка 1 работен ден от/до Букурещ, 2 работни дни от/до останалите градове с офиси;
До 5 работни дни от/до населени места без офис
Такса гориво и пътни условия

Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.


Към цената на услугите се добавя такса гориво и пътни условия.
Формулата за изчисление на куриреската услуга е следната: Крайна цена = (Обичайна услуга + Допълнителни услуги) + такса гориво и пътни условия.

Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България. www.econt.com.

Карго експрес - услугата се предлага за непалетизирани куриерски пратки с общо тегло на всички пакети над 50 кг
Карго палет - услугата се предлага за палетизирани пратки, с размери на палета не по-големи от Ш: 0.80 м / Д: 1.20 м / В: 1.80 м и тегло на палета до 1000 кг.
Карго пратка с нестандартни размери - услуга за палетизирани пратки с размери над стандартните за европалет, с ширина и дължина, съгласно таблиците горе и при височина до 1.80 м, като теглото им е до 1000 кг.
Карго пратки над 10 тона или за палетни пратки с размери над стандартните за европалет, се извършват само след предварително договаряне.

Тарифно тегло е действителното или общото обемно тегло на всички колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина. То се закръгля до цял килограм. Обемното тегло на пратката се изчислява по формулата: (обща ширина, см Х дължина, см Х височина, см) / 6000 кг.
В сила от 01.12.2014 г.

Допълнителни карго услуги между Румъния и България

в леи - плащането се извършва в Румъния
вид на услугата индекс цени и надбавки
(с ДДС)
покупка с Куриер от/до Румъния PBC 4.80% от инкасираната сума
обявена стойност - Повишена отговорност на куриера до размера на обявената стойност с лимит 9779.15 лв. ОС 0.60% от обявената стойност
обратна разписка - Документ, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC 13.69 RON
обратна разписка - стокова разписка - Документ, изготвен и изпратен от подател, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC-CP 20,83 RON
наложен платеж/наложен платеж по банков път* CD 3.70% от инкасираната сума
1.85% от инкасираната сума
двупосочна пратка - Услуга, осигуряваща изпращане на пратка и връщането й към подател с 10% отстъпка от цената по втората пратка. DP 10% намаление от цената на обратната пратка

*Сумите на допълнителната услуга Наложен платеж се превалутират спрямо актуалния курс на Уникредит Булбанк за деня на приемане на пратката:
- при събран Наложен платеж в лева и изплащане в леи се прилага курс Продава на Банката
- при събран Наложен платеж в леи и изплащане в лева се прилага курс Купува на Банката

Ограничено е събирането на наложени платежи в брой до 5000 леи от юридически лица в Румъния.
Наложените платежи към юридическо лице в Румъния се изплащат само по банков път.


В сила от 01.10.2017 г.

Обичайни карго услуги между Румъния и Гърция

в евро - плащането се извършва в Гърция
вид на услугата офис - офис офис - врата врата-врата
без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС
Карго Експрес
над 50-100 кг 1,63 Евро/кг 2,00 Евро/кг 1,71 Евро/кг 2,10 Евро/кг 1,86 Евро/кг 2,30 Евро/кг
над 100 кг 1,22 Евро/кг 1,50 Евро/кг 1,30 Евро/кг 1,60 Евро/кг 1,42 Евро/кг 1,75 Евро/кг
Карго палет
Палети Букурещ - Солун/Комотини 117.89 146.18 142.28 176.43 166.67 206.67
Палети Румъния - Солун/Комотини 142.28 176.43 166.67 206.67 191.06 236.91
Палет Букурещ - Атина 162.60 201.62 191.06 236.91 219.51 272.20
Палети Румъния - Атина 186.99 231.87 215.45 267.15 243.90 302.44
Такса гориво и пътни условия

Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.


Към цената на услугите се добавя такса гориво и пътни условия.
Формулата за изчисление на куриреската услуга е следната: Крайна цена = (Обичайна услуга + Допълнителни услуги) + Такса "Гориво"

Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България. Еконт Експрес ООД официално обявява нейния размер за текущия месец, както и начина на формирането й на сайта си www.econt.com.

Сроковете за доставка на пратки до Румъния са: - 1 работен ден до Букурещ, 2 работни дни до останалите градове с офиси; до 5 работни дни до населени места без офис.

Карго експрес - услугата се предлага за непалетизирани куриерски пратки с общо тегло на всички пакети над 100 кг.
Карго палет - услугата се предлага за палетизирани пратки, с размери на палета не по-големи от Ш: 0.80 м / Д: 1.20 м / В: 1.80 м и тегло на палета до 1000 кг.
Карго палет с нестандартни размери - услуга за палетизирани пратки с ширина и дължина, съгласно таблиците горе и при височина до 1.80 м, като теглото им е до 1000 кг.

Тарифа за допълнителни карго услуги

вид на услугата допълнителни условия индекс цени и надбавки
покупка с куриер* покупка с куриер PBC (COD) 9,84 % от инкасираната сума
обявена стойност Повишена отговорност на куриера до размера на обявената стойност с лимит 10 000 лв. ОС 1,23 % от обявената стойност
обратна разписка Документ, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC 8,41 евро/пратка
обратна разписка-стокова разписка Документ, изготвен и изпратен от подател, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC-CP 11,21 евро/пратка
наложен платеж наложен платеж по банков път Такса за ползване на услугата Наложен платеж CD 9,84 % при изплащане в брой
4,92 % при изплащане по банка
приоритетни доставки** Доставка по обявен час P 62,89 евро/пратка
превоз с хладилна чанта По изрична заявка от Клиента, Еконт Експрес предоставя хладилна чанта за времето на превоза, за пратки с максимални размери 30/30/17 см. REF 19,28 евро/пратка
двупосочна пратка Услуга, осигуряваща изпращане на пратка и връщането й към подател с 10% отстъпка от цената по втората пратка. DP 10 % намаление от цената на обратната пратка

* Покупка с куриер може да се използва и за следните държави: България, Румъния и Гърция, като условията за това са публикувани на сайта www.econt.com.
** Приоритетни доставки на карго пратки до Румъния се изпълняват след допълнително договаряне.

Ограничено е събирането на наложени платежи в брой до 5000 леи от юридически лица в Румъния.
Наложените платежи към юридическо лице в Румъния се изплащат само по банков път.


В сила от 01.10.2017 г.

Обичайни карго услуги между Румъния и Гърция

в леи - плащането се извършва в Румъния
вид на услугата офис - офис офис - врата врата-врата
без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС
Карго Експрес
над 50-100 кг 7,26 леи/кг 9,00 леи/кг 7,66 леи/кг 9,50 леи/кг 8,47 леи/кг 10,50 леи/кг
над 100 кг 5,65 леи/кг 7,00 леи/кг 6,05 леи/кг 7,50 леи/кг 6,86 леи/кг 8,50 леи/кг
Карго палет
Палети Букурещ - Солун/Комотини 524.19 623.78 645.16 767.74 766.13 911.7
Палети Румъния - Солун/Комотини 645.16 767.74 766.13 911.7 887.1 1055.65
Палет Букурещ - Атина 725.81 863.72 846.77 1007.66 967.74 1151.61
Палети Румъния - Атина 846.77 1007.66 967.74 1151.61 1088.71 1295.57
Такса гориво и пътни условия

Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.


Към цената на услугите се добавя такса гориво и пътни условия..
Формулата за изчисление на куриерската услуга е следната: Крайна цена = (Обичайна услуга + Допълнителни услуги) + такса гориво и пътни услоивя

Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България. Еконт Експрес ООД официално обявява нейния размер за текущия месец, както и начина на формирането й на сайта си www.econt.com.

Сроковете за доставка на пратки до Румъния са: - 1 работен ден до Букурещ, 2 работни дни до останалите градове с офиси; до 5 работни дни до населени места без офис.

Карго експрес - услугата се предлага за непалетизирани куриерски пратки с общо тегло на всички пакети над 50 кг.
Карго палет - услугата се предлага за палетизирани пратки, с размери на палета не по-големи от Ш: 0.80 м / Д: 1.20 м / В: 1.80 м и тегло на палета до 1000 кг.
Карго палет с нестандартни размери - услуга за палетизирани пратки с ширина и дължина, съгласно таблиците горе и при височина до 1.80 м, като теглото им е до 1000 кг.

Тарифа за допълнителни карго услуги

вид на услугата допълнителни условия индекс цени и надбавки
покупка с куриер* покупка с куриер PBC 9,92 % от инкасираната сума
обявена стойност Повишена отговорност на куриера до размера на обявената стойност с лимит 10 000 лв. ОС 1,24 % от обявената стойност
обратна разписка Документ, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC 35,27 леи/пратка
обратна разписка-стокова разписка Документ, изготвен и изпратен от подател, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC-CP 47,03 леи/пратка
наложен платеж наложен платеж по банков път Такса за ползване на услугата Наложен платеж CD 9,92 % при изплащане в брой 4,96 % при изплащане по банка
приоритетни доставки** Доставка по обявен час P 263,83
превоз с хладилна чанта По изрична заявка от Клиента, Еконт Експрес предоставя хладилна чанта за времето на превоза, за пратки с максимални размери 30/30/17 см. REF 80,86 леи/пратка
двупосочна пратка Услуга, осигуряваща изпращане на пратка и връщането й към подател с 10% отстъпка от цената по втората пратка. DP 10% намаление от цената на обратната пратка

* Покупка с куриер може да се използва и за следните държави: България, Румъния и Гърция, като условията за това са публикувани на сайта www.econt.com.

** Приоритетни доставки на карго пратки до Румъния се изпълняват след допълнително договаряне.

Ограничено е събирането на наложени платежи в брой до 5000 леи от юридически лица в Румъния.
Наложените платежи към юридическо лице в Румъния се изплащат само по банков път.


Допълнителни карго условия

 1. За изготвяне на персонален тарифен план за работа с конкретен корпоративен клиент, използвайте телефон за връзка с Управлението на Еконт Експрес 0 7001 7300.
 2. Доставки за различни от посочените в Тарифата срокове, могат да се извършват само след предварително договаряне.
 3. На всички пратки, приети в петък, с желание за доставки в съботен ден задължително се добавя допълнителна услуга Приоритет, със стандартен приоритетен час на доставка 'до 13 часа' или по-ранен час според желанието на Клиента.
 4. Наложен платеж:
  • Пратките се предават само след като Получателят е заплатил посочената сума, освен ако не е попълнено разпореждане от Подател в товарителницата, което гласи: "Разрешавам пратката да се прегледа от Получателя и да плати наложения платеж само ако приеме стоката ми".
  • В случай, че стоката бъде отказана от Получател, Еконт Експрес уведомява Подателя, който следва да се разпореди чрез Разпореждане за промяна в условията на доставка на пратката.
  • При попълнено Разпореждане за връщане на отказана от Получател пратка, стойността на услугата Наложен Платеж отпада от дължимата куриерска услуга.
  • Наложеният платеж се изплаща на Подател в брой, на следващия работен ден, на адреса на изпращане на пратката, освен ако не е сключено допълнително Споразумение, в което да е договорено друго.
  • Сумите на допълнителната услуга Наложен платеж се превалутират спрямо актуалния курс на Уникредит Булбанк за деня на приемане на пратката:
  - при събран Наложен платеж в лева и изплащане в леи се прилага курс Продава на Банката
  - при събран Наложен платеж в леи и изплащане в лева се прилага курс Купува на Банката
  • Сумите по Наложен платеж могат да бъдат изплащани по банков път, след подписване на Споразумение.
  • При условие, че Подателят предварително е заплатил на Еконт Експрес сумата, посочена от него, то тя се изплаща на Получателя при предаване на пратката.
 5. • Ограничено е събирането на наложени платежи в брой до 5000 леи от юридически лица в Румъния
  • Наложените платежи към юридическо лице в Румъния се изплащат само по банков път
  • Банкови сметки на Еконт в Румъния:
  RON: RO59BACX0000000530688001
  EUR: RO32BACX0000000530688002
 6. Покупка с Куриер в България:
  • При покупка с Куриер, Заявителят внася авансово сумата за закупуване на стоката, като се задължава да я приеме при доставката и заплати дължимата за куриерската услуга сума.
  • При невъзможност за изпълнение на заявката по независещи от Куриера причини, на Заявителя се възстановява авансово внесената сума, като от нея се приспада цената на документална пратка до мястото за закупуване на стоката, изчислена по настоящата тарифа и процента от сумата, инкасирана като наложен платеж, съгласно действащата тарифа на Куриера.
  • При закупуване на стоки на стойност над 500лв, същите пътуват с допълнителна услуга "Обявена стойност" (0.24%), която е равна на реалната стойност на стоката.
  • При отказ на Заявителя да получи стоката или да заплати куриерската услуга, Куриерът има право да задържи пратката до удовлетворяване на задълженията към него.
 7. Допълнителната услуга "Приоритетна доставка", за селища без офис на Еконт Експрес, се извършва само след предварително договаряне.
 8. При приемане на пратка от адрес на Клиент, Куриерът изчаква за опаковка и подготовка пратката до 15 минути след предварително уговорения час. При задържане на Куриера след този срок, се добавя такса от 4,80 лв. към стойността на куриерската услуга за всеки следващи 30 минути забава. Стокови и обратни разписки се третират като пратка.
 9. Съботният прием на пратки е с доставка в понеделник.
 10. За престой на пратка в офиса на Куриера след седмия работен ден, Подателят заплаща складова такса.

Всички превози се осъществяват съгласно Общите условия за извършване на куриерски услуги на Еконт Експрес ООД, публикувани на www.econt.com.


 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Февруари
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 3835238
  Нови клиенти за февруари 203936
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 19125
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner