четвъртък, 26 ноември 2015 г, 14:19 ч.
Куриерски услуги в Белгия
Валидна от 21 март 2011 г.

Тарифа за международни куриерски услуги България - Белгия

вид на услугата цена в лева документални пратки
(до 0,5 кг)
колетни пратки (Тарифно тегло*)
до 1 кг над 1 до 2 кг над 2 до 5 кг над 5 до 10 кг над 10 до 15 кг над 15 до 20 кг над 20 кг
Основна цена
от/до офис в България, Брюксел без ДДС 22,00 29,00 36,00 42,50 51,00 57,50 66,50 +3,42 лв/кг
с ДДС 26,40 34,80 43,20 51,00 61,20 69,00 79,80 +4,10 лв/кг
Добавки за обслужване
от/до врата в България без ДДС 1,50 2,25 3,25 4,50 5,75 9,00 10,00 +o,o8 лв/кг
с ДДС 1,80 2,70 3,90 5,40 6,90 10,80 12,00 +0,10 лв/кг
Добавки за обслужване от/до врата в  Белгия
от/до врата в Брюксел без ДДС 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 +0,30 лв/кг
с ДДС 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 +0,36 лв/кг
от/до врата в Белгия без ДДС 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 +0,40 лв/кг
с ДДС 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 +0,48 лв/кг
Добавки за складиране и комисиониране на стоки в офис на Еконт Брюксел
такса за складиране (определена на кг, за ден престой) без ДДС 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 +00,00 лв/кг
с ДДС 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 +00,00 лв/кг
такса за комисиониране (групиране по поръчка, на кг) без ДДС 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 +00,00 лв/кг
с ДДС 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 +00,00 лв/кг
Срок на доставка 7 работни дни
Такса Гориво

При цена на дизеловото гориво до 2,20 лв/л -> Такса "Гориво" 0 %;
При цена на дизеловото гориво над 2,20 лв/л -> Такса "Гориво" 1 % за всеки 0,10 лв/л увеличение


Към цената на услугите се добавя Такса "Гориво".
Формулата за изчисление на Такса "Гориво" е следната: Крайна цена = (Обичайна услуга + Допълнителни услуги) + Такса "Гориво".

Такса "Гориво" се определя веднъж месечно, на 1-во число на месеца, на база официално обявената от Петрол АД цена на горива на дребно за последния ден на предходния месец. Таксата е валидна за целия месец. Еконт Експрес ООД официално обявява нейния размер за текущия месец, както и начина на формирането й на сайта си www.econt.com.

* Тарифно тегло е действителното или общото обемно тегло на всички колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина. Закръгля се до цял килограм. Обемното тегло на пратката се изчислява по формулата: (обща ширина, см Х дължина, см Х височина, см)/6000, кг.

Основната услуга е за доставка/приемане на пратка от офис в България до офис на Еконт (или партньор на Еконт ) в  Брюксел. Ако клиент желае пратката да бъде взета/доставена от/до адрес в България, към цената се добавя сумата от реда "Добавка за обслужване от/до врата в България".

За пратки от/до адрес в Белгия към цената се начислява и Добавка за обслужване от/до врата в Белгия. Крайната цена за доставка се формира като сбор от основната услуга от офис на Еконт до офис на Еконт и добавките за приемане/доставка до врата в отправен/приемащ пункт.

Тарифа за допълнителни куриерски услуги България - Белгия

вид на услугата допълнителни условия индекс цени и надбавки с ДДС
покупка с куриер* покупка с куриер* PBC (COD) 4.8% от инкасираната сума
наложен платеж наложен платеж по банков път Такса за ползване на услугата Наложен платеж. CD 4.8% от инкасираната сума 2.4% от инкасираната сума
обявена стойност Повишена отговорност на куриера до размера на обявената стойност с лимит 9 779.15 лв. OC 0.6% от обявената стойност
обратна разписка Документ, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC 18.50 лв.
обратна разписка - стокова разписка Документ, изготвен и изпратен от подател, удостоверяващ приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис. DC-CP Тарифира се като документална пратка на съответния код с 10% отстъпка
превоз с хладилна чанта По изрична заявка от Клиента, Еконт Експрес предоставя хладилна чанта за времето на превоза, за пратки с максимални размери 30/30/17 см (допълнителната услуга "Хладилна чанта" важи само за Румъния). REF 18.78 лв.
двупосочна пратка Услуга, осигуряваща изпращане на пратка и връщането й към подател с 10% отстъпка от цената по втората пратка. DP

* Покупка с куриер може да се използва и за следните държави: Великобритания, Румъния, Белгия, Словения, Унгария, Чехия, Гърция, като условията за това са публикувани на сайта www.econt.com.

Допълнителни условия

 1. За изготвяне на персонален тарифен план за работа с конкретен корпоративен клиент използвайте безплатния телефон за връзка с Управлението на Еконт Експрес 0.8001.8001.
 2. Доставки за разллични от посочените в Тарифата срокове могат да се извършат само след предварително договаряне.
 3. На всички пратки, приети в петък, с желание за доставки в съботен ден задължително се добавя допълнителна услуга Приоритет, със стандартен приоритетен час на доставка ' до 13 часа' или по-ранен час според желанието на Клиента.
 4. Наложен платеж:
 5. • Пратките се предават само след като Получателят е заплатил посочената сума, освен ако не е попълнено разпореждане от Подател в товарителницата, което гласи:"Разрешавам пратката да се прегледа от Получателя и да плати наложения платеж само ако приеме стоката ми".
  • В случай, че стоката бъде отказана от Получател, Еконт Експрес уведомява Подателя, който следва да се разпореди чрез Разпореждане за промяна в условията на доставка на пратката.
  • При попълнено Разпореждане за връщане на отказана от Получател пратка, стойността на услугата Наложен Платеж отпада от дължимата куриерска услуга.
  • Наложеният платеж се изплаща на Подател в брой на следващия работен ден (с изкл. събота, неделя и празнични дни), на адреса на изпращане на пратката, освен ако не е сключено допълнително Споразумение, в което да е договорено друго.
  • Сумите по Наложения платеж могат да бъдат изплащани по банков път след подписване на Споразумение.
  • При условие, че Подателят предварително е заплатил на Еконт Експрес сумата, посочена от него, то тя се изплаща на Получателя при предаване на пратката.
 6. Покупка с Куриер в България:
  • При покупка с Куриер, Заявителят внася авансово сумата за закупуване на стоката, като се задължава да я приеме при доставката и да заплати дължимата за куриерската услуга сума.
  • При невъзможност за изпълнение на заявката по независещи от Куриера причини, на Заявителя се възстановява авансово внесената сума, като от нея се приспада цената на документална пратка до мястото на закупуване на стоката, изчислена по настоящата тарифа и процента от сумата инкасирана като наложен платеж, съгласно действащата тарифа на Куриера.
  • При закупуване на стоки на стойност над 500лв., същите пътуват с допълнителна услуга "Обявена стойност" (0.24%), която е равна на реалната стойност на стоката.
  • При отказ на Заявителя да получи стоката или да заплати куриерската услуга, Куриерът има право да задържи пратката до удовлетворяване на задълженията към него.
 7. Допълнителната услуга "Приоритетна доставка" за селища без офис на Еконт Експрес се извършва само след предварително договаряне.
 8. При приемане или предаване на пратка от адрес на Клиент, Куриерът изчаква за опаковка и подготовка пратката до 15 минути след предварително уговорения час. При задържане на Куриера след този срок, се добавя такса от 4,80 лв. към стойността на куриерската услуга за всеки следващи 30 минути забава. Стокови и обратни разписки се третират като пратка.
 9. Съботният прием на пратки е с доставка в понеделник.
 10. За престой на пратка в офиса на Куриера след седмия работен ден, Клиентът заплаща складова такса.

Всички превози се осъществяват съгласно Общите условия за извършване на куриерски услуги на Еконт Експрес ООД, публикувани на www.econt.com.


 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 2601662
  Нови клиенти за ноември 128823
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 5385
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Такса гориво за България
  Цена на дизеловото гориво към дата на обявяване на таксата 31.10.2015 г. Такса гориво валидна през настоящия месец 01.11.2015-30.11.2015
  2.09 лв. 0%
  Още...
 • Такса гориво международни доставки
  Цена на дизеловото гориво към дата на обявяване на таксата 31.10.2015 г. Такса гориво валидна през настоящия месец 01.11.2015-30.11.2015
  2.09 лв. 10,50%
  Още...
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner