четвъртък, 24 май 2018 г, 11:15 ч.
Куриерски услуги – Допълнителни Условия

Допълнителни условия

 1. За изготвяне на персонален тарифен план за работа с конкретен корпоративен клиент използвайте националния телефон за връзка с Управлението на Еконт Експрес 0 7001 7300.
 2. Доставки за разллични от посочените в Тарифата срокове могат да се извършат само след предварително договаряне.
 3. На всички пратки, приети в петък, с желание за доставки в съботен ден задължително се добавя допълнителна услуга Приоритет, със стандартен приоритетен час на доставка ' до 13 часа' или по-ранен час според желанието на Клиента.
 4. Наложен платеж:
  • пратките се предават само след като получателят е заплатил посочената сума. Ако е позволена опцията Преглед (описана по-долу), получателят може да прегледа съдържанието на пратката преди заплащането на сумата на наложения платеж и предаването й
  • в случай, че стоката бъде отказана от получател, Еконт Експрес следва Указанията за връщане на подател, ако има такива. Ако няма указания - подателят се уведомява и той следва да се разпореди чрез Разпореждане за промяна в условията на доставка на пратката
  • при попълнено Разпореждане за връщане на отказана от получател пратка, стойността на услугата Наложен платеж отпада от дължимата куриерска услуга
  • наложеният платеж се изплаща на подател в брой на следващия работен ден (с изкл. събота, неделя и празнични дни), на адреса на изпращане на пратката, освен ако не е сключено допълнително Споразумение, в което да е договорено друго
  • сумите по наложения платеж могат да бъдат изплащани по банков път след подписване на Споразумение
  • при условие, че подателят предварително е заплатил на Еконт Експрес сумата, посочена от него, то тя се изплаща на получателя при предаване на пратката
 5. Покупка с Куриер в България:
  • При покупка с Куриер, Заявителят внася авансово сумата за закупуване на стоката, като се задължава да я приеме при доставката и да заплати дължимата за куриерската услуга сума.
  • При невъзможност за изпълнение на заявката по независещи от Куриера причини, на Заявителя се възстановява авансово внесената сума, като от нея се приспада цената на документална пратка до мястото на закупуване на стоката, изчислена по настоящата тарифа и процента от сумата инкасирана като наложен платеж, съгласно действащата тарифа на Куриера.
  • При закупуване на стоки на стойност над 500лв., същите пътуват с допълнителна услуга "Обявена стойност" (0.24%), която е равна на реалната стойност на стоката.
  • При отказ на Заявителя да получи стоката или да заплати куриерската услуга, Куриерът има право да задържи пратката до удовлетворяване на задълженията към него.
 6. Допълнителната услуга "Приоритетна доставка" за селища без офис на Еконт Експрес се извършва само след предварително договаряне.
 7. При приемане или предаване на пратка от адрес на Клиент, Куриерът изчаква за опаковка и подготовка пратката до 15 минути след предварително уговорения час. При задържане на Куриера след този срок, се добавя такса от 4,80 лв. към стойността на куриерската услуга за всеки следващи 30 минути забава. Стокови и обратни разписки се третират като пратка.
 8. Съботният прием на пратки е с доставка в понеделник.
 9. За престой на пратка в офиса на Куриера след седмия работен ден, Клиентът заплаща складова такса.
 10. Всички възможни указания са:
 11. 10.1. Указания към куриер, който приема и предава пратка
  • указания за действия на служител на Еконт при приемане и предаване на пратка
  • указания, които могат да бъдат изпълнени с наличната техника и материали на Еконт Експрес
  •  указания, свързани само с професионалните задължения на служителите
  •  указания, които изискват допълнителни материали и техника и са предварително договорени с Еконт

  Еконт не изпълнява:
  •  указания, които са в разрез с ценностите на Компанията, уронват нейния престиж и личното достойнство на служителите
  • указания, които носят риск за здравето и живота на служителите
  • указания, които предполагат противозаконни действия от служителите или са в противоречие с обществения морал и ред
  • указания, които не са изпълними поради естеството на работния процес в Еконт или поставят куриера в позицията на страна по търговска сделка
  •  указания, които не защитават интересите на клиента
  •  указания, които не са изпълними поради външни за Еконт условия

  Възможно е изпълнението да налага допълнителни разходи, които ще се добавят към стойността на куриерската услуга, след договаряне с клиента.
  Потвърждение за изпълнение на указанията ще получите от служител, който приема пратката в офис или от куриер, който идва на адрес.

  * Когато указанията са към куриер, който приема пратката ще получите съобщение по имейл преди той да ви посети на адрес.

  10.2. Указания за връщане - при изпращане на пратката подателят дава указания как ЕЕ да върне същата пратка, част от нея или друга нова пратка.
  В случай, че:
  - пратката е доставена - подателят може да укаже какво, кога, къде и за чия сметка да бъде върнато;
  - пратката не може да бъде доставена - подателят може да даде указание към куриера или да посочи как да бъде уведомен - по телефон или мейл.
 12. Преглед на пратка е възможност пратката да се прегледа от получателя и той да плати наложения платеж само, ако приеме стоката. Към услугата може да се добавят и допълнителни опции, които са независими една от друга.
 13. Опициите са:
  11.1. Тест - пратката може да се прегледа и тества от получателя и да плати наложения платеж само ако приеме стоката
  11.2. Избор - доставя се пратка, която съдържа няколко стоки (артикули). Получателят може да избере и приеме всички или само част от тях. Неприетите стоки (артикули) се връщат от куриера, съгласно Указанията за връщане на подателя.
 14. Върни пратка е възможност да се създаде товарителница за връщане на вече доставена пратка. Връщането на пратка е с автоматично приложена отстъпка от куриерската услуга. Това е активно до 6 месеца от получаването на пратка.

Всички превози се осъществяват съгласно Общите условия за извършване на куриерски услуги на Еконт Експрес ООД, публикувани на www.econt.com.


 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Май
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 4589981
  Нови клиенти за май 216929
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 19287
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner