Вие сте тук: Начало Данни за страните по пратката

Данни за страните по пратката

Въведение

По една пратка може да съществуват до седем страни:

  • подател (който може да бъде физическо или юридическо лице)
  • получател (който може да бъде физическо или юридическо лице)
  • получател на върната пратка (който може да бъде физическо или юридическо лице  и има роля да приеме от куриера пратка, върната от клиент на магазина)
  • платец - в случай че отговаряте на определени условия, пратката може да бъде заплатена от страна, различна от останалите
  • заявител - в случа, че заявката идва от лице, различно от подателя
  • получател на Наложен платеж, който е различен от останалите страни
  • получател на документи

 

Какво получава търговецът с интеграцията

С интеграцията със системите ни търговецът получава пълна свобода при определянето на страните по пратка и управлението на това кой изпраща, получава и плаща доставката – или върната пратка от доставката. По-долу може да видите описани двете основни страни по една пратка, които се използват най-често - за подател и получател: