Вие сте тук: Начало Доставка на пратка Валидиране на адрес по пратка

Валидиране на адрес по пратка

Въведение

Една от ключовите функционалности за коректната доставка на пратка от страна на търговеца – и приемането на заявката за товарителница от системата ни – е валидирането на адрес. Ако не валидирате адреса с нашата база данни, няма да може да генерирате валидна товарителница от системата ни.
За да сте сигурни, че потребителите ви избират адекватни адреси, следвайте следните стъпки:

 • Синхронизирайте базата данни с населени места на магазина си с тази на Еконт поне веднъж на 24 часа, препоръчително – в извън работно време или когато трафикът на магазина ви е най-слаб
 • Позволявайте на потребителите на магазина да въвеждат адрес, избран от suggest,падащо меню или друга форма, в която визуализирате само възможните населени места и адреси за доставка от базата данни на Еконт – така ще гарантирате, че ще подадете коректна информация към системата ни и ще може да генерирате товарителница
 • Ако използвате suggest или друг подобен метод, препоръчваме да визуализирате форма на прелоудър докато получавате информацията за населени места и адреси от системата си, за да може потребителят да е наясно, че системата обработва заявката му, подобно на начина, по който се визуализират такива в econt.com
 • Преди да генерирате заявката за товрителница, още докато клиентът ви попълва формата за покупка, може да изпратите заявка към системата ни за валидиране на адреса по методите, описани по-долу

 

Какво получава търговецът с интеграцията

С интеграцията търговецът е сигурен, че има максимално адекватна база данни според изискванията на Еконт, което гарантира, че потребителите му ще получат пратката на адреса, на който трябва.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Няма нужда от допълнително действие от ваша страна. Системата е конфигурирана да валидира адреса при въвеждането му от страна на потребителя.

 

2. Интеграция с XML

Валидацията на адрес посредством XML интеграция се осъществява със запитване за валидация на адрес. То има следната структура:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
<client>
<username>username</username>
<password>password</password>
</client>
<request_type>check_address</request_type>
<address>
<city>име на нас. място</city>
<post_code>7728</post_code>
<quarter>име на квартал</quarter>
<street>име на улица</street>
<street_num>номер</street_num>
<street_bl>блок</street_bl>
<street_vh>вход</street_vh>
<street_et>етаж</street_et>
<street_ap>апартамент</street_ap>
<street_other>друго</street_other>
<email_on_delivery>asd@example.org</email_on_delivery>
</address>
</request>

 

 • client – информация за автентикация на клиент пред системата
 • request_type – типа заявка, в това поле указвате, че изпращате заявка за валидация на адрес, като зададете стойност check_address
 • address – адресът, който искате да валидирате, в стандартна структура

 

Системата ще ви върне следния отговор:

<response>
<address>
<city>Шумен</city>
<post_code>9700</post_code>
<office_code>9700</office_code>
<quarter/>
<street>бул. Симеон Велики</street>
<street_num>66</street_num>
<street_bl/>
<street_vh/>
<street_et/>
<street_ap/>
<street_other/>
<validation_status>processed</validation_status>
<error></error>
</address>
</response>

 

Може да получите следните отговори:

 • validation_status
  • normal - адресът е валиден
  • processed - адресът е валиден след обработка
  • invalid - адресът е невалиден
 • error – грешка при валидацията и текст на грешката, ако адресът не е валиден

 

Ако адресът е валиден, може да продължите със заявката за генериране на товарителница. В противен случай, препоръчаме да визуализирате грешка на потребителя и да препоръчате да въведе адреса наново, за да генерирате успешно товарителница.

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

Валидацията на адрес посредством се осъществява посредством метода validateAddress, примерно запитване с JSON може да видите по-долу:

 

{
"address":{
"city":{
"country":{
"code2":"BG"
},
"name":"Русе"
},
"street":"Славянска",
"num":"16"
}
}

 

На него ще получите отговор със следната структура:

 

{
"address": {
"id": null,
"city": {
"id": 35,
"country": {
"id": 1033,
"code2": "BG",
"code3": null,
"name": "България",
"nameEn": "Bulgaria",
"isEU": true
},
"postCode": "7000",
"name": "Русе",
"nameEn": "Ruse",
"regionName": "Русе",
"regionNameEn": "Ruse",
"phoneCode": "82",
"location": null,
"expressCityDeliveries": null
},
"fullAddress": "ул. Славянска 16",
"quarter": "",
"street": "ул. Славянска",
"num": "16",
"other": null,
"location": {
"latitude": 43.8466058,
"longitude": 25.9486055,
"confidence": 3
},
"zip": null
},
"validationStatus": "normal"
}

 

Адресът е валидиран успешно, ако параметърът validationStatus е със стойност normal или processed. В случай, че системата върне отговор invalid - означава, че въведеният адрес е невалиден и с него не може да генерирате товарителница. Препоръчаме да визуализирате грешка на потребителя и да препоръчате да въведе адреса наново, за да генерирате успешно товарителница.

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

Подобно на Достави с Еконт, валидацията на адреси е предвидена в голяма част от модулите за интеграция с готови платформи за електронна търговия.

Следващи стъпки

Продължете с добавянето на Допълнителни услуги към товарителницата си.