Вие сте тук: Начало Откъде ще се изпращат пратки Изпращане от адрес на търговеца

Изпращане от адрес на търговеца

Въведение

Едно от основните предимства на интеграцията е възможността на автоматизиране на заявката за куриер по пратка.

Можете да следите актуалните статуси на заявката си за куриер.

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Търговецът може да определи къде и кога да дойде куриера, за да вземе всяка отделна пратка – или в кой офис предпочита да я остави.

Също така ще може винаги да следи статуса на заявката.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Може да зададете кога и откъде ще изпращате пратките си в менюто График на изпращане на пратки

 

2. Интеграция с XML

Ако искате пратката ви да бъде взета от куриер, следва да подадете информация за това в заявката за генериране за товарителница – в секция заявка за куриер.


Тя има следната структура:

 

<courier_request>
<only_courier_request></only_courier_request>
<time_from></time_from>
<time_to></time_to>
</courier_request>

 

 • time_from – час ‘от’ за заявката (т.е. след колко часа да дойде куриера на датата на изпращане, която се попълва в shipment, send_date – виж Създаване на документ за изпращане (товарителница)
 • time_to – час ‘до’ за заявката (т.е. до колко часа трябва да е дошъл куриера, за да приеме пратката);
 • sms_no – номер за СМС при доставка

 

Къде да дойде куриера, следва да попълните в информация за изпращач - секция sender от заявката за генериране за товарителница

 

Важно:time_from и time_to  трябва да са съобразени с работното време на обслужващия офис, което може да получите в информация за населените места. Системата ви трябва да съобрази дали денят на заявката е нормален работен ден или ден с намалено работно време (събота или друг такъв). Началото на работното време за нормален работен ден е обозначено в параметъра courier_request_begin_time, а края – в courier_request_end_time. За дни с намалено работно време началото на работното време е обозначено в courier_request_begin_time_Saturday, а краят – в courier_request_end_time_Saturday.

Важно:SMS известяването е допълнителна услуга, която се заплаща за всяка пратка.

Ако искате, може да подавате заявка и за куриер без пратка – т.е. дори и да нямате генерирани товаритленици за деня, куриер да посети офиса ви. Това става, ако означите с “1” праметъра only_courier_request

Ако искате можете да следите статуса на заявката:

 • unprocess - когато заявката е създадена, но не е зачислена на куриер;
 • process – обработена и зачислена на куриер;
 • taken – пратката е взета от адреса на клиента;
 • reject – пратката е анулирана;
 • reject_client – отказана от клиент.

Примерна заявка:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
<client>
<username></username>
<password></password>
</client>
<request_type>courier_request_status</request_type>
<courier_request>
<id></id>
<id></id>
<id></id>
</courier_request></request>

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

Заявката за куриер може да направите посредством метода requestCourier.

Примерна JSON заявка:

{
 "requestTimeFrom": "2018-04-19 16:00:00",
 "requestTimeTo": "2018-04-19 17:00:00",
 "shipmentType":"PACK",
 "shipmentPackCount":"1",
 "shipmentWeight":"2",

 "senderClient":{
  "name":"Иван Иванов",
  "phones":["0888888888"]
 },

 "senderAddress":{
  "city":{
   "country":{
    "code3":"BGR"},
   "postCode":"7012",
   "name":"Русе"},
  "fullAddress":"Алея Младост 7"
 }
}

 

Системата ни очаква да подадете следната информация в заявката си:

Име  Описание
requestTimeFrom Час от - т.е. в колко най-рано може да дойде куриерът ни, за да вземе пратката (SOAP: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+03:00) (JSON: unix timestamp)
requestTimeTo Час до - т.е. до колко часа трябва да е дошъл куриерът ни, за да вземе пратката (SOAP: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+03:00) (JSON: unix timestamp)
shipmentType Какъв тип е пратката (pack, post_pack, etc.)
shipmentPackCount Брой пратки
shipmentWeight Тегло на пратката (kg)
senderClient Изпращач на пратката
senderAgent Оторизирано лице, от което да бъде взета пратката (в случай, че изпращачът е фирма)
senderAddress Адрес, от който да вземем пратката

 

Ще получите отговор от системата, с който ще потвърдим заявката за куриер, като върнем id:

{
"courierRequestID": "2018040000000954"
}

 

Важно: requestTimeFrom и requestTimeTo трябва да са съобразени с работното време на обслужващия офис, което може да получите в информация за населените места. Системата ви трябва да съобрази дали денят на заявката е нормален работен ден или ден с намалено работно време (събота или друг такъв).

 

Ако искате можете да следите статуса на заявката:

 • unprocess - когато заявката е създадена, но не е
 • зачислена на куриер;
 • process – обработена и зачислена на куриер;
 • taken – пратката е взета от адреса на клиента;
 • reject – пратката е анулирана;
 • reject_client – отказана от клиент.

Примерна заявка:

{
  "requestCourierIds":["2018040000000954"]
}

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

В готовите ни модули за интеграция може да настроите откъде да вземем пратките ви в настройките на отделните модули.

Следващи стъпки

Можете да зададете и указания към куриера, който ще приеме пратката ви