Вие сте тук: Начало Допълнителни възможности... Преглед, тест и избор

Преглед, тест и избор

Въведение

С тази услуга търговецът дава възможност на клиентите си да прегледат и да тестват продуктите в рамките до 15 минути, след което да изберат една или повече части от пратката и да задържат и заплатят само това, което им е нужно. Повече за услугата научете тук

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Основното предимство за клиентите на магазина е удобството. С тази услуга търговецът може да прати не един, а три чифта маратонки на клиент. Например поръчан точен номер, един номер надолу и един номер нагоре. Клиентът може да пробва и трите чифта и да купи този, който му става, вместо да загуби интерес към покупката.

Клиентът, на когото магазинът разрешава поръчка с опция Преглед, тест и избор, може да купи и повече от 1 от чифтовете обувки, като ще задържи и заплати само стоките, които е избрал. Останалите ще върнем според посочените от магазина Указания.

За да активирате услугата, трябва да предоставите на куриера списък с продуктите от доставката. Списъкът може да бъде под формата на файл или текст. Също може да бъде генериран автоматизирано от системата и синхронизиран с нашата.

Търговецът определя кой заплаща доставката, както на изпратената поръчка, така и на обратната доставка, ако клиентът откаже част от пратката. Повече информация как става това вижте в секцията Плащане на пратката.

Магазинът има възможност да изпрати и няколко артикула за Преглед, а клиентите да получат възможност да избират от тях, без да ги тестват – Преглед и избор. Вижте как в секция Преглед.

Услугата не се заплаща допълнително.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

За да ползвате допълнителната услуга Преглед с Достави с Еконт, влезте в меню Настройки и секция Допълнителни услуги на магазина.

Изберете Преглед – получателят има право да прегледа пратката в рамките на 15 минути и да плати Наложения платеж само ако приеме стоката ми, след което  маркирайте и Tест – получателят има право да тества стоката при прегледа в рамките на 15 минути и Избор – избор кой от артикулите в пратката приема клиентът, след като прегледа или прегледа и тества продуктите.

Натиснете Запази настройки.

 

2. Интеграция с XML

За да ползвате Преглед, тест и избор с XML интеграция, е нужно да добавите секцията опис по пратката (<packing_list>) към заявката ви за генериране на товарителница.

От 9 май 2019 г. при използването на услугата Избор е задължително описът на артикулите да е равен на наложения платеж за общия брой на цената на артикулите.

Най-важното за услугата е:

 • Описът - може да бъде подаван само електронно;
 • Избор може да прилагате само, ако в описа има повече от 1 артикул;
 • Стойността на артикулите в описа определя наложения платеж по пратка;
 • Теглото на въведените артикули в описа определя теглото на пратката;
 • Промяна на наложения платеж става само и единствено чрез промяна на стойността на артикулите в описа;
 • При частична доставка, артикулите, които не са взети от получателя, се връщат към подателя с нова пратка с описание Връщане след Избор по пратка No ххххххх, към която е приложен електронен опис с отказаните след „Преглед, тест и избор“ артикули.

 

Примерен XML код:

<packing_list>
<partial_delivery>1</partial_delivery>
<row>
<e>
<inventory_num>3355322</inventory_num>
<description>Описание</description>
<weight>3.44</weight>
<price>33.44</price>
<count>2</count>
</e>
</row>
</packing_list>

 

Съдържанието на заявката е :

 • partial_delivery – разрешава частична доставка след Преглед или Преглед и тест
 • inventory_num – инвентарен номер
 • description – описание
 • weight – тарифно тегло (незадължително)
 • price – цена
 • count – брой

 

Всеки отделен продукт трябва да се подава в собствен таг <e> - т.е., ако в електронния опис имате 3 продукта, до системата на Еконт трябва да достигнат под формата на 3 отделни <e> тага.

3. Интеграция със SOAP/JSON

За да ползвате Преглед, тест и избор със SOAP/JSON интеграция, е нужно да добавите услугата в класа ShippingLabel към заявката за генериране на товарителница.
Следва да приложите следното:

 • payAfterAccept: 1
 • payAfterTest: 1 (ако търговецът разреши клиентът на магазина да може да тества продуктите ви)

За да има клиентът ви възможност да върне артикули от пратката, следва да добавите следното:

 • partialDelivery: 1 – с което ще разрешите така наречената частична доставка (т.е. клиентът ви ще получи само част от самата пратка, а не цялата)
 • packingListType – с което идентифицирате какъв ще бъде описът за куриера (file - прикачен файл, digital – електронен опис, част от товарителницата или loading)
 • packingList, в който да добавите класа packingList – т.е. digital или електронен опис
 •  

  Стойност Описание
  inventoryNum Номер на частта от пратката (например SKU на продукта в магазина)
  description Описание на частта
  weight Тегло на частта
  price Цена на частта
  file Файл с описание на частта

  С тази информация куриерът получава списък с всички части на пратката и ще може да ги предостави за преглед и тест. Клиентът ще може да избере една или повече части, които да приеме и да плати, а куриерът ще знае какво да прави с останалите.

  Ако ползвате Преглед и избор или Преглед, тест и избор, е необходимо да сте дефинирали Указания за връщане на пратката.

  Ако търговецът прецени да не предлага Преглед, тест и избор към пратките, не подавайте тези параметри.

Важно! Ако използвате Преглед и избор или Преглед, тест и избор е задължително да сте посочили Ууказания за връщане на пратката.

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

За да видите как да настроите тази допълнителна услуга през модула за платформа за електронна търговия, следвайте Указанията за това тук

Други допълнителни услуги