Вие сте тук: Начало Указания към куриера, който доставя пратката

Указания към куриера, който доставя пратката

Въведение

За да позволим максимална гъвкавост на магазина, можете да зададете Указания към куриера, който предава пратката. Ето няколко примера:

 • да даде допълнителна информация на клиента какви са условията за връщане на стоката
 • да поиска мнение за продукта или магазина, или друго
 • да пусне любимата песен на получателя от преносимото си устройство, докато му предава подарък
 • да проследи коректното подписване на договор или протокол
 • да заснеме реакцията на получателя на пратката
 • да вземе входящ номер при предаването на документи в съд, община или друга институция и да го препрати към търговеца или друг получател
 • и други, които ще улеснят предаването на пратката и повишаване удовлетвореността на клиентите

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Свободата да предаваме пратките така, сякаш са доставени лично от магазина, по желан от неговите клиенти начин.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

За да се зададе Указание към предаващия пратката куриер, следва Укзанията да са зададени в профила на търговеца в e-Econt. След като има зададен шаблон, влезте в меню Настройки на Достави с Еконт, секция Указания. От падащото меню За предаване, изберете желаното Указание.

 

2. Интеграция с XML

Даването на Указания към предаващия куриер става посредством частта от заявката за Указания към пратката (<instructions>). Тя изглежда така:

<instructions>
<e>
<template>Наименование на шаблона</template>
</e>
<e>
<type>take | give</type>
<title></title>
<description></description>
<file_name></file_name>
<file_content></file_content>
</e>
</instructions>

 

Имате два варианта за подаване на Указания:

 • Указания от шаблон, зададен през e-Econt. Следва да подадете само следното:

  <e>
  <template>Наименование на шаблона</template>
  </e>

   

  Наименование на шаблона е името на същия, което сте задали на този шаблон в e-Econt. Системата ще се погрижи за останалото.

 • Указания за различни видове пратки. Може да ги конфигурирате въз основа на вътрешни логики на магазина. Например, ако пратката е над определени килограми, или ако е определен тип продукт, какви действия да извърши куриера. За да дадете Указания към предаващ куриер, трябва да попълните следната секция в заявката за генериране на товарителница:

  <instructions>
  <e>
  <type>give</type>
  <title>{наименование на Указание}</title>
  <description>{описание на Указанието към куриера в свободен текст} </description>
  <file_name>{име на файл с Указанието}</file_name>
  <file_content>{съдържанието на файла}</file_content>
  </e>
  </instructions>

   

  Структурата на заявката е следната:

  • title – заглавие на Указанието
  • description – съдържание на Указанието
  • file_name – името на файла (пр. file.xls, image.jpg)
  • file_content – съдържанието на файла base64 енкоднато

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

За да дадете инструкции към предаващия куриер посредством SOAP/JSON интеграция, е нужно да ползвате класа Instruction със следната конфигурация:

 

{
"instruction":{
"type":"give",
"description":"описание на указанието в текстова форма"
}
}
 

Стойност Описание
id  
type Тип на Указанието – в случая give
title Заглавие на Указанието
description Текстово описание на Указанието, което искате да изпълни куриерът
attachments Прикрепени файлове с текстови Указания
voiceDescription Аудиофайлове, в които може да сте записали Указанията си
name Име на шаблон от e-Econt (ако сте ползвали такъв, няма нужда да подавате останалите полета)
applyToAllParcels Дали Указанието се отнася за всички ваши пратки, които доставяме
applyToReceivers Дали Указанието се отнася за всички клиенти, на които ще доставяме

 

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

За да видите как да настроите Указания през модула за платформа за електронна търговия, следвайте указанията тук

Следващи стъпки

Какво да направим, ако пратката не може да бъде доставена? Вижте тук