Вие сте тук: Начало Управление на плащания

Управление на плащания

Въведение

С Еконт търговците получават гъвкавост при плащане на доставката на пратки. Имат пълна свобода да контролират и начина на плащане за доставката на поръчки от магазина.

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Определя кой плаща доставката на всяка пратка

Има пълна свобода в разпределянето на начина на плащане на всяка една пратка. Няколко примера:

  • Дава безплатна доставка на клиентите на магазина
  • Предоставя възможност клиентите да плащат твърда цена за всяка пратка, независимо от стойността на поръчката
  • Може да определи дали получателят да заплати доставката по върната пратка, ако има такава
  • Разпределя коя страна по пратката колко да плати за сумата по доставката (например 50% за магазина и 50% за клиента).

 

Получава информация за събрани суми от Наложен платеж по пратките

  • Получава информация за събраните суми по Наложен платеж за всяка пратка и генерира отчети за събраните суми от Наложен платеж по пратките
  • Избира как да изплатим събраните суми по Наложения платеж – в брой или по споразумение за изплащане на Наложен платеж

 

Следващи стъпки

Продължете с доставката на самата пратка – какви са типовете пратки, които може магазинът да доставя с Еконт и какво е улеснението за търговеца и за вас.