Вие сте тук: Начало Указания за връщане на пратка

Указания за връщане на пратка

Въведение

Указанията за връщане на пратка са задължителна част от заявката за товарителница към системата на Еконт. Тя ни дава информация какво да направим в случаите, в които не можем да доставим пратката от магазина.

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Пълна свобода за това как, къде и при какви условия да върнем пратката от магазина, която е не е взета от получател.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

За да зададете Указание за връщане на пратка, трябва да го създадете в профила на търговеца в e-Econt. След като се зададе шаблон, влезте в меню Настройки на Достави с Еконт, секция Указания. От падащото меню За връщане, изберете желаното Указание.

 

2. Интеграция с XML

Задаването на Указания за връщане на пратка с куриер става посредством частта от заявката за Указания към пратката (<instructions>). Тя изглежда така:

 

<instructions>
<e>
<template>Наименование на шаблона</template>
</e>
<e>
<type>return</type>
<days_until_return></days_until_return>
<delivery_fail_action></delivery_fail_action>
<dp_ap></dp_ap>
<dp_bl></dp_bl>
<dp_city></dp_city>
<dp_post_code></dp_post_code>
<dp_e-mail></dp_e-mail>
<dp_et></dp_et>
<dp_face></dp_face>
<dp_name></dp_name>
<dp_office></dp_office>
<dp_office_code></dp_office_code>
<dp_other></dp_other>
<dp_payment_side></dp_payment_side>
<dp_phone></dp_phone>
<dp_quarter></dp_quarter>
<dp_return_to></dp_return_to>
<dp_street></dp_street>
<dp_street_num></dp_street_num>
<dp_type></dp_type>
<dp_vh></dp_vh>
<print_return_loading></print_return_loading>
<reject_delivery_payment_side></reject_delivery_payment_side>
<reject_return_payment_side></reject_return_payment_side>
<return_ap></return_ap>
<return_bl></return_bl>
<return_city></return_city>
<return_post_code></return_post_code>
<return_e-mail></return_e-mail>
<return_et></return_et>
<return_face></return_face>
<return_name></return_name>
<return_office></return_office>
<return_office_code></return_office_code>
<return_other></return_other>
<return_phone></return_phone>
<return_quarter></return_quarter>
<return_street></return_street>
<return_street_num></return_street_num>
<return_vh></return_vh>
<pd_service></pd_service>
<pen_color></pen_color>
<number_of_signatures></number_of_signatures>
<page_numbers></page_numbers>
<pd_other_instructions></pd_other_instructions>
</e>
</instructions>

 

Описанията на параметрите са: dp_type – тип на върнатата пратка: document – документи, shipment – пратка, ако е празно – няма обратна пратка.

 • days_until_return – срок, в който трябва да бъде изпратена върнатата пратка, в дни (0 – >трябва да се изпрати веднага след доставката)
 • dp_payment_side – платец на върнатата пратка: sender - подателят на върнатата пратка
 • receiver – получателят на върнатата пратка
 • print_return_loading – върнатата пратка се създава веднага, за да може да бъде разпечатана
 • dp_return_to – къде да бъде върната обратната пратка: sender – на подателя; office – в офис на Еконт; address – на адрес:
 • данни за получателя на върнатата пратка за dp_return_to= office или address:
  • dp_name – име/фирма
  • dp_face – лице за контакти
  • dp_phone – телефон
  • dp_e-mail – имейл
  • dp_city – населено място
  • dp_post_code – пощенски код
  • за dp_return_to=office:
  • dp_office_code – код на офис на Еконт
  • за dp_return_to=address:
  • dp_street – улица
  • dp_quarter – квартал
  • dp_street_num – номер
  • dp_bl – блок
  • dp_vh – вход
  • dp_et – етаж
  • dp_ap – апартамент
  • dp_other – друго
 • delivery_fail_action – действие, когато пратката не може да бъде доставена. Възможни
 • стойности: contact, instruction, return_to_sender, return_to_address, return_to_office:
  • за delivery_fail_action=contact
  • delivery_fail_contact – телефон или имейл за връзка
  • за delivery_fail_action=instruction
  • delivery_fail_instruction – Разпореждане
  • за delivery_fail_action= return_to_address или return_to_office
  • return_name – име/фирма
  • return_face – лице за контакти
  • return_phone – телефон
  • return_e-mail – e-mail
  • return_city – населено място
  • return_post_code – пощенски код
  • за delivery_fail_action=return_to_office
  • return_office_code – код на офис на Еконт
  • за delivery_fail_action=return_to_address
  • return_street – улица
  • return_quarter – квартал
  • return_street_num – номер
  • return_bl – блок
  • return_vh – вход
  • return_et – етаж
  • return_ap – апартамент
  • return_other – друго
 • reject_delivery_payment_side – ако получателят не приеме пратката или част от нея след преглед, доставката ще плати: sender – подателят на оригиналната пратка, receiver – получателят на оригиналната пратка
 • reject_return_payment_side – ако получателят не приеме пратката или част от нея след Преглед, връщането ще плати: sender – подателят на оригиналната пратка, receiver – получателят на оригиналната пратка
 • pd_service – Важи за type ‘return’ и индикира, че документите, които ще бъдат върнати, трябва да бъдат подписани:
  • pen_color – цвят на писалката, с който да бъдат положени подписите
  • number_of_signatures – броят подписи, които трябва да се положат
  • page_numbers – страници от документа, които трябва да бъдат подписани

   Като условия за документи се изисква лична карта, както и задължителни три имена.
 • pd_other_instructions – други Указания в свободен текст

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

За да зададете инструкции за връщане на недоставена пратка посредством SOAP/JSON интеграция, следва да използвате класа ReturnInstructionParams, който може да бъде със следната конфигурация:

 

Стойност Описание
returnParcelDestination Къде да бъде върната пратката. Може да има следните стойности:
празно поле – без пратка за връщане
sender – връщане към подателя
office  - връщане към наш офис
address – връщане към друг адрес
returnParcelIsDocument Идентифицира дали пратката за връщане се състои от документи. Може да има следните стойности:
true – връщаме документи
false – пратката за връщане е същия тип, като пратката, която сме доставили
daysUntilReturn Максималният период за връщане на пратка
returnParcelPaymentSide Кой ще заплати пратката за връщане:
sender - подател
Receiver – получател
returnParcelReceiverClient Кой ще получи върнатата пратка (ако полето е оставено празно, ще върнем на подателя)
returnParcelReceiverAgent Упълномощено лице за получаване на пратката (ако полето е празно, ще доставим пратката на оторизираното от подателя лице)
returnParcelReceiverOfficeCode Код на офис на подателя (ако полето е оставено празно, ще върнем пратката в същия офис, от който е изпратена – ако е изпратена от офис)
returnParcelReceiverAddress Адрес за връщане на пратка (ако полето е оставено празно, ще върнем пратката на адреса, от който е изпратена, ако е изпратена от адрес)
printReturnParcel Трябва ли да бъде създадена товарителница за връщане при създаването на първата товарителница – за изпращане
rejectAction Какво да направим в случай, че пратката бъде отказана:
contact – да се свържем с подателя (rejectContact)
instruction - да бъде изпълнена инструкция, описана с текст (rejectInstruction)
return_to_sender – да върнем на подателя
return_to_office – да върнем в офис
return to other – да върнем на друга локация – в офис (rejectReturnClient, RejectReturnAgent, RejectReturnOfficeCode)
return_to_address return to other да върнем на адрес – да върнем до друг адрес (rejectReturnClient, RejectReturnAgent, RejectReturnAddress)

Полетата: rejectInstruction, rejectContact, rejectReturnReceiver или rejectReturnToSender не могат да бъдат използвани едновременно.

rejectInstruction Текстова инструкция за връщане на пратката в случай на отказ от получателя.
rejectContact Телефон или имейл, на който да се свържем с вас, ако пратката бъде отказана от получателя
rejectReturnClient Клиент, на който да бъде върната пратката в случай на отказ от получателя
rejectReturnAgent Упълномощено лице, на което да върнем пратката в случай на отказ от страна на получателя
rejectReturnOfficeCode Код на офиса, в който да върнем пратката в случай на отказ от страна на получателя
rejectReturnAddress Адрес, на който да върнем пратката в случай на отказ от страна на получателя
rejectOriginalParcelPaySide Кой ще плати първата пратка (доставката на стоката), в случай че бъде отказана от получателя:
sender – подател
receiver – получател
rejectReturnParcelPaySide Кой ще плати първата пратка, ако бъде отказана от получателя след преглед и тест
sender - подател
receiver – получател
signatureDocuments Показва дали трябва да има подписани документи за връщане от страна на клиента (returnParcelIsDocument трябва да бъде със стойност 'true')
signaturePenColor Цветът на писалката, с която да бъдат подписани документите за връщане
signatureCount Брой подписи от страна на клиента
signaturePageNumbers На кои номера страници трябва да се подпише клиентът от документите
signatureOtherInstructions Други инструкции в свободен текст

 

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

За да видите как да настроите Указания през модула за платформа за електронна търговия, следвайте указанията за това тук.

Следващи стъпки

Можете да добавите допълнителни услуги към пратката, например за Обратна разписка, Преглед на пратката и други. Вижте как от секция Допълнителни възможности за търговците и клиентите им.