Вие сте тук: Начало Доставка на пратка Извличане на адреси - квартали и улици - за доставка на пратката

Извличане на адреси - квартали и улици - за доставка на пратката

Въведение

За да доставим пратката на електронния търговец там, където трябва, е необходимо да валидирате всеки квартал и адрес с базата ни данни. Според населеното място ще може да покажете на клиентите на магазина и информация за наличните там квартали и адреси.

Валидацията на адреси с базите ни данни гарантира на клиентите на електронния магазин, че ще получат това, което искат, когато го искат, на адреса, на който са го искали.


Препоръчваме ви да не позволявате на клиентите на магазина да въвеждат свободно адреси, а да ги валидират с полученото от нашата база данни. Ако подадете заявка за товарителница към нашите системи с населено място или адрес в него, които не съществуват, няма да можем да създадем товарителница и търговците ще трябва да прозвъняват клиентите си, за да сверят наново информацията за доставка.

Препоръчваме да показвате падащо меню, от което клиентите да избират конкретно населено място. При изписване на символи от страна на клиента да визуализирате списък с градовете, в чието наименование те се съдържат. Клиентът ще избере от това падащо меню. Така ще сте сигурни, че клиентите на магазина коректно са избрали населено място и ще избегнете грешни заявки за пратки и повторна валидация на адреси.

 

Какво получава търговецът с интеграцията

За да дадем възможно най-голяма свобода при създаването на форми за поръчка, можете да получите и кеширате при вас (или да теглите в реално време, което не препоръчваме) списък с всички адреси към всяко населено място, до които доставяме в дадена държава.

Важно: За да разполагате с оптимално работеща интеграция и да не се налага повторна проверка на населени места, препоръчваме да показвате падащо меню, от което клиентите на магазина да избират конкретно населено място.
Препоръчваме зареждането на това падащо меню да има и анимация, показваща това зареждане (прелоудър), за да покаже, че системата извършва конкретно действие. В противен случай търговецът рискува да загуби клиент на магазина, ако по някаква причина падащото меню не се покаже коректно.

Важно. Препоръчваме събирането на информация за адрес да става с отделни полета за всяка компонента – населено място, квартал, улица, номер на улица, бл., и др. По този начин ще структурирате по-лесно и по-точно заявката за товарителница и ще намалите възможността за грешка при попълването на адреса.

 

Как да използвате тази функция

 

1. Достави с Еконт

Няма нужда от допълнително действие от ваша страна. След като държавите за доставка са посочени, изборът на адрес към населено място във всяка една от тях се поема от системата.

 

2. Интеграция с XML

За да извлечете списък с квартали, е нужно да подадете заявка, на която ще получите отговор, в който ще се съдържа следната информация:

 • id – идентификатор (ID) на квартала
 • name – име на квартала
 • name_en – име на квартала на латиница
 • city_post_code – пощенски код на населеното място, в което се намира кварталът
 • id_city – идентификатор (ID) на населено място, в което попада кварталът
 • updated_time – време на последната редакция на записа в SQL формат (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

 

Структура на примерен отговор:

<response>
<cities_quarters>
<e>
<id> </id>
<name> </name>
<name_en> </name_en>
<city_post_code></ city_post_code >
<id_city></id_city>
<updated_time></updated_time>
</e>
<e>
……
</e>
</cities_quarters>
</response>

 

При заявка за товарителница е нужно да подадете като параметър quarter данните от name за квартала, които сте получили от тази заявка.

Освен квартали, по подобен начин получавате и улици, които да подадете към системата ни за създаване на товарителница.

Важно: Допълнителни компоненти като номер на улица (street_num), блок (street_bl), вход (street_vh), етаж (street_et), апартамент (street_ap) и бележки към адреса (street_other) не се валидират от системата. Те се подават като отделни части от заявката ви, с изброените по-горе съответни параметри.

Освен квартали, за получаване на точен адрес следва да подадете и улица (street) към заявката за генериране на товарителница. Списък с улиците за дадено населено място може да получите от системата ни с предварителна заявка, като отговорът на нея ще бъде:

<response>
<cities_street>
<e>
<id> </id>
<name> </name>
<name_en> </name_en>
<city_post_code></city_post_code>
<id_city></id_city>
<updated_time></updated_time>
</e>
<e>

</e>
</cities_street>
</response>

 

 • id – идентификатор (ID) на улицата
 • name – име на улицата
 • name_en – име на улицата на латиница
 • city_post_code – пощенски код на населеното място, където се намира улицата
 • id_city – идентификатор (ID) на населено място, в което попада улицата
 • updated_time – Време на последната редакция на записа в SQL формат (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

 

В заявката за товарителница под параметъра street следва да подадете name на улицата, който сте поучили от системата ни.

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

За да извлечете данните за точен адрес към една пратка, може да предоставите на клиентите на магазина възможност да попълнят квартал, улица (които извличате от нашата база данни), номер на улицата, блок, вход, етаж, апартамент, и бележки към адреса. Ние ще валидираме улица и номер, квартал и друго, а останалата информация се попълва без допълнителна валидация.

За да получите кварталите в едно населено място, трябва да изпратите заявка с метода getQuarters и параметър към него id на населено място (виж структурата на заявката за извличане на населени места).

{
"cityID":"41"
}

 

Стойност Описание
streets Имена на улици

JSON отговор:

{
"streets": [
{
"id": 6127,
"cityID": 46,
"name": "ул. Пейо К.Яворов",
"nameEn": "ul. Peyo K.YAvorov"
},
{
"id": 6128,
"cityID": 46,
"name": "пл. Съединение",
"nameEn": "pl. Syedinenie"
},
{
"id": 6129,
"cityID": 46,
"name": "ул. Генерал Столетов",
"nameEn": "ul. General Stoletov"
}
]
}

 

Това са част от улиците за град с id 46. В заявката за товарителница трябва да подавате информация от параметъра name като параметър street в заявката за товарителница.


 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

Подобно на Достави с Еконт, ако използвате модул за интеграция с готова платформа за електронна търговия, няма нужда да конфигурирате нищо при извличането на адреси към населени места – ние вече сме го направили вместо вас. Трябва само да изберете сред държавите, в които доставя Еконт, в които магазинът ще продава продуктите си.

Важно: При модулите, които предлагаме в момента, с изключение на OpenCart 3.0, PrestaShop 1.7, Magento 1&2, синхронизацията следва да се прави ръчно на регулярна база, тъй като базата ни се обновява постоянно. Препоръчаме да синхронизирате оинформацията в базата данни всеки ден или поне веднъж седмично.

Списъкът с офиси на Еконт трябва да се актуализира редовно - препоръчваме веднъж на 24 часа - за да разполага магазинът с коректна информация за офисите за доставка.

 

Следващи стъпки

Освен до адрес, пратки може да се изпращат от и до офиси на Еконт или Еконтомат (например, Пощенските ни пратки са само от и до наш офис). . Вижте как да предоставите възможност на клиентите на магазина да изберат наш офис