Вие сте тук: Начало Достави с Еконт Внедряване на Достави с Еконт в електронния магазин

Внедряване на Достави с Еконт в електронния магазин

 

1. За да внедрите delivery.econt.com в електронния магазин, следвайте долните 4 стъпки:

 

 • Създайте конфигурационен файл. В него препоръчваме да съхранявате статичната информация на магазина, която трябва да подавате с всяка поръчка:
  • ID на магазина в Достави с Еконт
  • URL показващ форма за доставка
  • валута на магазина (валута на Наложен платеж)
  • адрес на услугата за създаване или редактиране на поръчка
  • код за свързване на магазина от Достави с Еконт

Конфигурационният файл може да изглежда така:

<?php 
const SHOP_ID = 5080473; // ID на магазина в Достави с Еконт
const SHIPPMENT_CALC_URL = 'http://delivery.demo.econt.com/customer_info.php'; // URL визуализиращ форма за доставка
const SHOP_CURRENCY = 'BGN'; // валута на магазина (валута на Наложен платеж)
const UPDATE_ORDER_ENDPOINT = 'http://delivery.demo.econt.com/services/OrdersService.updateOrder.json'; // Ендпойнта на услугата създаване или редактиране на поръчка
const PRIVATE_KEY = 'ххххххххххххххх'; // Код за свързване
?>

 • Вкарайте формата за доставка от Достави с Еконт за магазина в страницата за плащане (check-out) на поръчката. Формата трябва да се визуализира като форма за попълване на адреса за доставка на потребителя, а магазинът трябва да подава следните параметри към нея:
  • Задължителни параметри:
   • Идентификатор на електронния магазин (id_shop)
   • Стойност на поръчката (количество за Наложен платеж по пратката) (order_total)
   • Валута на Наложен платеж (order_currency)
   • Общо тегло на пратката (order_weight)
  • Незадължителни параметри (попълнените параметри ще запълнят автоматично полетата във формата за изчисляване на цена)
   • име / фирма (customer_company)
   • упълномощено лице (customer_name - ако е попълнено име на фирма)
   • телефон (customer_phone)
   • имейл (customer_e-mail)
   • държава (customer_country)
   • зип код (customer_zip)
   • населено място (customer_city_name)
   • пощенски код (customer_post_code)
   • код на офиса (customer_office_code)
   • адрес (customer_address)
   • текст на бутона за потвърждаване на поръчката (confirm_txt)
   • изключване на автоматично попълване на полетата от историята на потребителя (ignore_history)

   

  2. Вкарайте формата за доставка от Достави с Еконт за магазина в страницата за плащане (check-out) на поръчката. Формата трябва да се визуализира като форма за попълване на адреса за доставка на потребителя, а магазинът трябва да подава следните параметри към нея:

   

  • Задължителни параметри:
   • Идентификатор на електронния магазин (id_shop)
   • Стойност на поръчката (количество за Наложен платеж по пратката) (order_total)
   • Валута на Наложен платеж (order_currency)
   • Общо тегло на пратката (order_weight)
  • Незадължителни параметри (попълнените параметри ще запълнят автоматично полетата във формата за изчисляване на цена)
   • име / фирма (customer_company)
   • упълномощено лице (customer_name - ако е попълнено име на фирма)
   • телефон (customer_phone)
   • имейл (customer_e-mail)
   • държава (customer_country)
   • зип код (customer_zip)
   • населено място (customer_city_name)
   • пощенски код (customer_post_code)
   • код на офиса (customer_office_code)
   • адрес (customer_address)
   • текст на бутона за потвърждаване на поръчката (confirm_txt)
   • изключване на автоматично попълване на полетата от историята на потребителя (ignore_history)
   
  2.1. За да показвате самата форма за доставка, използвайте следния фрагмент код:
   
  <!-- ФОРМА ЗА ДОСТАВКА --> 
  <iframe src="<?=$shippmentCalcUrl?>"></iframe>

  <!-- В това поле ще се запази уникалния индентификатор на адреса за доставка. Попълва се от Java Script функцията която 'слуша' съобщенията от формата за доставка -->
  <input type="hidden" name="customerInfo[id]">
   
  2.2. Инициирайте JavaScript функция като тази в примера, която да получава резултата от формата за доставка.
   
  // Елемент от кода, където е указано дали стоката ще се заплаща с НП или не 
  var codInput = document.getElementsByName('cod')[0];
  //Елемент от формата, в който ще се постави уникалния идентификатор на адрес за доставката
  var customerInfoIdInput = document.getElementsByName('customerInfo[id]')[0];
  //Формата, в която се съдържат данните по поръчката в магазина и същата трябва да се подаде
  var confirmForm = document.getElementById('confirm-form');
  // добавяне на функция, която 'слуша' данни връщани от формите за доставка
  window.addEventListener('message', function(message) {
  // Данни връщани от формата за доставка:
  // id: уникален идентификатор на адреса. Това поле трябва да бъде поставено в скритото customerInfo[id]
  // id_country: идентификатор на държавата
  // zip: зип код на населеното място
  // post_code: пощенски код на населеното място
  // city_name: населено място
  // office_code: код на офиса на Еконт ако бъде избран такъв
  // address: адрес
  // name: име / фирма
  // face: лице
  // phone: телефон
  // e-mail: имейл
  // shipping_price: цена на пратката без Наложен платеж
  // shipping_price_cod: цена на пратката с Наложен платеж
  // shipping_price_currency: валута на изчислената цена
  // shipment_error: поясняващ текст, ако е възникнала грешка
  var data = message['data'];
  // възможно е да възникнат грешки при неправилно конфигурирани настройки на електронния магазин които пречат за изчисляването
  if (data['shipment_error'] && data['shipment_error'] !== '') alert('Възникна грешка при изчисляване на стройноста на пратката');
  // формата за изчисляване връща цена със и без Наложен платеж
  // спрямо избора на клиента в "Заплащане чрез Наложен платеж" показваме правилната цена
  var shippmentPrice;
  if (codInput.checked) shippmentPrice = data['shipping_price_cod'];
  else shippmentPrice = data['shipping_price'];
  var confirmMessage = "Куриеркста ви услуга е на стройност " + shippmentPrice + ' ' + data['shipping_price_currency'] + ' потвърждавате ли покупката?';
  if (confirm(confirmMessage)) {
  customerInfoIdInput.value = data['id'];
  confirmForm.submit();
  }
  }, false);

   

  3. Генериране/редактиране на поръчка към Достави с Еконт

   

  Услугата може да бъде извикана в следните случаи:

  • При завършване на поръчката от клиента
  • При редактиране на поръчката от търговеца в рамките на административния си панел

  Важно: Генерирането/редактирането на поръчка не означава генериране на товарителница и заявка за куриер. За да генерирате товарителница, трябва да влезете в меню Поръчки на електронния магазин в Достави с Еконт или да използвате метода createAWB (повече тук).

  <?php 

  // Иницииране на обект за извикване на отдалечена услуга
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, UPDATE_ORDER_ENDPOINT);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: ' . PRIVATE_KEY
  ]);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($_POST));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 10);

  // Изпращане на заявката
  $response = curl_exec($curl);

  // Показване на върнатия резултат
  var_dump($response);
  var_dump(curl_error($curl));

  <?php
  // Пример за извикване на обект за иницииране на отдалечена услуга
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://delivery.econt.com/services/OrdersService.updateOrder.json');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД'
  ]);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode(array( // Type: Order -> http://delivery.econt.com/services/#Order
  'id' => '', // ако имаме "id" ще потърси съществуваща поръчка и ще я обнови с новите данни, ако не намери ще добави нова
  'orderNumber' => '',
  'status' => '',
  'orderTime' => '',
  'cod' => '',
  'partialDelivery' => '',
  'currency' => '',
  'shipmentDescription' => '',
  'shipmentNumber' => '',
  'customerInfo' => array( // Type: CustomerInfo -> http://delivery.econt.com/services/#CustomerInfo
  'id' => '',
  'name' => '',
  'face' => '',
  'phone' => '',
  'e-mail' => '',
  'countryCode' => '',
  'cityName' => '',
  'postCode' => '',
  'officeCode' => '',
  'zipCode' => '',
  'address' => '',
  'priorityFrom' => '',
  'priorityTo' => ''
  ),
  'items' => array(
  0 => array( // Type: OrderItem -> http://delivery.econt.com/services/#OrderItem
  'name' => '',
  'SKU' => '',
  'URL' => '',
  'count' => '',
  'hideCount' => '', // приема стойности 0 и 1. Служи за скриване на формата за промяна на количество.
  'totalPrice' => '',
  'totalWeight' => ''
  ),
  1 => array(
  'name' => '',
  'SKU' => '',
  'URL' => '',
  'count' => '',
  'hideCount' => '', // приема стойности 0 и 1. Служи за скриване на формата за промяна на количество.
  'totalPrice' => '',
  'totalWeight' => ''
  )
  // ...
  )
  )));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 10);

  // Изпращане на заявката
  $response = curl_exec($curl);

  // Показване на върнатия резултат
  var_dump($response);
  var_dump(curl_error($curl));