Вие сте тук: Начало Доставка на пратка Избор на офис за доставка

Избор на офис за доставка

Въведение

Офисът е удобно място за доставка на пратка до клиенти, които са често в движение или не могат да гарантират, че на адреса за доставка ще има човек, който да приеме тяхната пратка. Като допълнение, доставката в офиса ще бъде достъпна веднага след отварянето на офиса на следващата сутрин.

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Собственикът на електронен магазин може да предостави на клиентите си възможността да получават пратките си в наш офис.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Няма нужда от допълнителни действия от ваша страна при интеграцията. Трябва само да позволите доставката до наш офис, което се прави в Настройки на магазина, меню Доставка до. От Възможни начини на доставка изберете Офис на Еконт и Еконтомат. А ако не изберете последното, системата ще доставя само до стандартни офиси на Еконт, не и до Еконтомати – автоматични пощенски станции, до които клиентите на магазина имат достъп 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

 

2. Интеграция с XML

За да получите списък с офисите на Еконт, можете да подадете заявка към системата, а на нея ще получите отговор със следната структура:

 

<response>
<offices>
<e>
<id> </id>
<name> </name>
<name_en> </name_en>
<office_code></office_code >
<is_machine></is_machine>
<country_code ></country_code>
<id_city></id_city>
<post_code></post_code>
<city_name></ city_name>
<city_name_en></ city_name_en>
<address></ address>
<address_en></ address_en>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<address_details>
<id_quarter></id_quarter>
<quarter_name></quarter_name >
<id_street></id_street>
<street_name></street_name >
<num></num>
<bl></bl>
<vh></vh>
<et></et>
<ap></ap>
<other></other>
</address_details>
<phone></phone>
<work_begin></work_begin>
<work_end></work_end>
<work_begin_saturday></work_begin_saturday >
<work_end_saturday ></work_end_saturday >
<time_priority></time_priority>
<updated_time></updated_time>
<hub_code></hub_code>
<hub_name></ hub_name >
<hub_name_en></ hub_name_en >
</e>
<e>
……
</e>
</offices>
</response>

 

Съдържанието на отговора е следното:

 • id – идентификатор (ID) на офиса
 • name – име на офиса
 • name_en – наименование на офисите на латиница
 • office_code – код на офиса

  Важно: Тази информация трябва да подадете в заявката си за генериране на товарителница впоследствие.

 • country_code – код на държавата (ISO 3166-1 alpha-3)
 • is_machine – офисът е Еконтомат;

  Важно: Този параметър показва дали офисът е Автоматична пощенска станция (Еконтомат) или не. Ако не искате да доставяте до Еконтомат и планирате собствена интеграция, изключете от списъка, който се предлага на краен клиент, офисите, за които параметърът is_machine е със стойност 1.

 • id_city – ID на населеното място
 • post_code – пощенски код на населеното място
 • city_name – име на населеното място
 • city_name_en – име на населеното място на латиница
 • latitude – географска ширина на координатите на офиса
 • longitude – географска дължина на координатите на офиса
 • address – адрес на офиса
 • address_en – адрес на офиса на латиница
 • address_details – детайлен адрес на офиса:
  • id_quarter – ID на квартала, в който се намира офисът
  • quarter_name – име на квартала, в който се намира офисът
  • id_street – ID на улицата
  • street_name – име на улицата
  • num – номер на улицата
  • vh – вход
  • et – етаж
  • ap – апартамент
  • other – друга допълнителна информация
 • phone – телефон на офиса
 • work_begin – начало на работното време за делнични дни
 • work_end – край на работното време за делнични дни

  Важно: Магазинът може да подава на клиентите информация за работното време на офиса. Така клиентите на магазина ще знаят кога могат да вземат пратката си – ако са избрали този вариант – и ще могат да планират по-добре времето си благодарение на тази допълнителна грижа от страна на магазина.

 • work_begin_saturday – начало на работното време за съботни дни
 • work_end_saturday – край на работното време за съботни дни
 • time_priority – най-ранен Приоритетен час на доставка
 • updated_time – време на последната редакция на записа в SQL формат (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
 • hub_code – код на Логистичен център за съответния офис
 • hub_name – име на Логистичен център за съответния офис
 • hub_name_en – име на латиница на Логистичен център за съответния офис

Ако потребителят е избрал вариант за доставка до офис, е нужно да подадете параметъра office_code при заявка за генериране на товарителница.

 

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

За да получите списък с офисите в дадено населено място, е нужно да ползвате метода getOffices. Заявката може да съдържа 2 параметъра:

 

Стойност Описание
countryCode Код на държава
cityID ID на град

Примерна JSON заявка:

{
"countryCode":"BGR",
"cityID":"47"
}

 

Ще получите отговор, в който офисите ще са изброени със следните параметри:

Стойност Описание
offices Информация за офис в избраното населено място

 

Примерен JSON отговор:

{
"offices": [
{
"id": 839,
"code": "9707",
"isMPS": false,
"isAPS": false,
"name": "Шумен Осми март",
"nameEn": "Shumen Osmi mart",
"phones": [],
"e-mails": [],
"address": {
"id": null,
"city": {
"id": 47,
"country": {
"id": null,
"code2": "BG",
"code3": "BGR",
"name": null,
"nameEn": null,
"isEU": null
},
"postCode": "9700",
"name": "Шумен",
"nameEn": "Shumen",
"regionName": null,
"regionNameEn": null,
"phoneCode": null,
"location": null,
"expressCityDeliveries": null
},
"fullAddress": " Шумен кв. Шумен ул. Петра №22",
"quarter": "кв. Шумен",
"street": "ул. Петра",
"num": "22",
"other": "",
"location": {
"latitude": 43.265506093709,
"longitude": 26.93288953373,
"confidence": 3
},
"zip": null
},
"info": "ТП;Дира-14 ООД\nРаботи от 02.06.2014 г.\nЗаповед № 254 \/ 31.05.2014 г.",
"currency": "BGN",
"language": "bg",
"normalBusinessHoursFrom": 1524117600000,
"normalBusinessHoursTo": 1524150000000,
"halfDayBusinessHoursFrom": 1524117600000,
"halfDayBusinessHoursTo": 1524132000000,
"shipmentTypes": [
"courier",
"post",
"cargo"
],
"partnerCode": "",
"hubCode": "9709",
"hubName": "Шумен",
"hubNameEn": "Shumen"
}
]
}

 

Информацията за един офис съдържа:

 • Id – ID на офиса в системата на Еконт

  Важно: Ако клиентът е избрал вариант за доставка до офис на Еконт, в информацията за генериране на товарителница е нужно да подадете този параметър заедно с данните за населено място, до което е адресирана пратката.

 • code – код на офиса
 • isMPS – информация дали офисът е мобилен офис
 • isAPS – информация дали офисът е Еконтомат (автоматична пощенска станция)

  Важно: Този параметър показва дали офисът е Еконтомат (автоматична пощенска станция) или не. Ако онлайн магазинът не доставя до Еконтомат и планира собствена интеграция, можете да изключите от списъка, който предлагате на клиентите, офисите, за които параметърът is APS е със стойност TRUE. Все пак препоръчваме да оставите тази възможност за клиентите, тъй като услугата Еконтомат е с достъп 24/7, а изпращането и получаването на пратка е бързо и лесно. Клиентите, които не разполагат с време да посетят избран офис в работно време, чрез Еконтомат могат да изпратят или получат пратка по всяко време на денонощието за минута.

 • name – име на офиса
 • nameEn – име на офиса на латиница
 • phones – телефони на офиса
 • e-mails – имейли на офиса
 • address – адреси на офиса
  • id
  • city – населено място на офиса
   • id – id на населеното място
   • country
    • id – id на държава
    • code2 – двубуквен код на държава
    • code3 – трибуквен код на държава
    • name – име на държава
    • nameEn – име на държава на латиница
    • isEU – държавата в ЕС ли е, или не
   • postCode – пощенски код на населеното място
   • name – име на населеното място на кирилица
   • nameEn – име на населеното място на латиница
   • regionName – регион на населеното място на кирилица
   • regionNameEn – регион на населеното място на латиница
   • phoneCode – пощенски код на населеното място
   • location – локация на населеното място
   • expressCityDeliveries – позволява ли експресни доставки в населеното място
  • fullAddress – пълен адрес на офиса
  • quarter – квартал на офиса
  • street – улица на офиса
  • num – номер на офиса
  • other – друга информация за офиса
  • location
   • latitude – географска ширина на координатите на офиса
   • longitude – географска дължина на координатите на офиса
   • confidence
  • zip
 • info – допълнителна информация за офиса
 • currency – валути, с които работи офисът
 • language – език, на който работи офисът
 • normalBusinessHoursFrom – начало на нормално работно време
 • normalBusinessHoursTo – край на нормално работно време
 • halfDayBusinessHoursFrom – начало на работно време извън работни дни (в събота)
 • halfDayBusinessHoursTo – край на работно време извън работни дни (в събота)
 • shipmentTypes – типове пратки, които обслужва офисът
 • partnerCode – код на партньора
 • hubCode – код на логистичен център, който обслужва офисът
 • hubName – име на логистичен център, който обслужва офисът, на кирилица
 • hubNameEn – име на логистичен център, който обслужва офисът, на латиница

 

В структурата на отговора получавате пълната информация за всеки един наш офис. Вие може да прецените каква част от нея ще направите достъпна за клиентите на електронния магазин. Например, може при избор на наш офис за локация на доставка да изпращате до клиента на магазина имейл за потвърждение на поръчката, който съдържа адреса на офиса за доставката, работното му време и телефон за връзка. Така ще улесните комуникацията при получаване на пратката.

 

Важно: Задължителната информация, която трябва да получим, за да генерираме успешно товарителница, е id на офиса.

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

Не е нужно да извършавате каквато и да било допълнителна интеграция. Всички модули за интеграция са свързани със системите ни. Така разполагате винаги с пълен списък на офисите ни, които клиентите да избират.

Важно: Препоръчваме да актуализирате базата си данни с адреси на модула поне веднъж седмично, защото при част от модулите базите не се актуализират автоматично.

Следващи стъпки

Освен в работни дни, имате възможност да доставяте пратки на клиентите и в събота. Как може да стане това, разберете тук.