Вие сте тук: Начало Доставка на пратка Докъде ще доставяте

Доставка в събота

Въведение

За да осигурят максимално удобство за бизнеса и клиентите на електронните магазини, нашите офиси и куриери работят и в събота. По този начин, търговците могат да доставят пратките си 6 дни в седмицата.

 

Какво получава магазинът с интеграцията

Ако търговецът иска да разреши доставка на пратки в събота, трябва да се вземат предвид 2 фактора:

  • Трябва да съобразите доставката с работното време на офиса и куриера, който ще достави самата пратка (Как? Можете да видите по-долу, в секция Как да използвате тази функционалност)
  • Задължително трябва да таксувате допълнителна услуга Приоритетен час на доставка, преди 13:00 ч. – т.е. в заявката за генериране на товарителница, тази допълнителна услуга трябва да присъства (Как? Можете да видите по-долу, в секция Как да използвате тази функционалност)

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Ако търговецът иска да доставя пратки в събота, трябва да разреши този вариант. Това се прави в меню Настройки, секция Допълнителни услуги. Избирате Доставка и в събота, след което потвърждавате чрез Запази настройки. Системата ни сама ще определи до кои офиси може да доставят услугата и ще изчисли коректно цената. Коя страна ще плати доставката - клиента на магазина или търговецът, ще зависи от условията, които сте задали в настройките за плащане на доставката.

 

2. Интеграция с XML

Ако искате да дадете възможност на клиентите на магазина да изберат доставка в събота, необходимо е да се вземе предвид следното при интеграцията:

  • Да визуализирате само офисите и куриерите, които работят и в събота – тоест, населените места и адреси, за които параметърът courier_request_begin_time_saturday от заявката за населени места и work_begin_saturday от заявката за налични офиси не е нулев.
  • В заявката за товарителница следва да добавите Приоритетен час на доставка преди 13:00 ч.


    <p type="BEFORE">13:00</p>

Параметърът трябва да подавате като част от секция Допълнителни услуги (<services>) от заявката ви.

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

Ако искате да дадете възможност на клиентите на магазина да изберат доставка в събота, необходимо е да се вземе предвид следното при интеграцията:

  • Да визуализирате само офисите и куриерите, които работят и в събота – тоест, населените места и адреси, за които параметърът courier_request_begin_time_saturday от заявката за населени места и halfDayBusinessHoursFrom от класа Office за налични офиси не е нулев.
  • В заявката за товарителница да добавите Приоритетен час на доставка преди 13:00 ч., тоест, в класа ShippingLabelServices следва priorityTimeTo да бъде 13:00 ч.

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

Подобно на Достави с Еконт, доставката в събота може да бъде разрешена или забранена от допълнителните настройки на модула за магазин, изграден на база платформа за електронна търговия. Как може да стане това, вижте в настройките на самия модул, достъпни тук.

Следващи стъпки

За да е сигурен онлайн търговецът, че ще бъдат спазени стандартите за качество на магазина, можете да зададе Указания към куриера, който ще достави пратката. Как да го направите, вижте тук