Вие сте тук: Начало Наложен платеж

Наложен платеж

Въведение

Наложен платеж е допълнителна услуга към доставката, благодарение на която търговецът посочва каква сума да плати получателят при доставката им. Ние събираме сумата и я изплащаме там, където е удобно за търговците.

Сумата се изплаща от получателя преди получаване на пратката, освен ако търговецът не е заявил изрично, че не иска да даде възможност за Преглед, тест и/или избор на получателя на пратката.

Повече за услугата прочетете тук.

Какво получава търговецът с интеграцията

Наложеният платеж позволява на търговеца да събира суми от получателите си в брой, при получаване на доставката.

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Наложен платеж е разрешен по подразбиране за пратките с Достави Еконт. Можете да изберете начина, по който да бъде изплатен – от меню Настройки за всеки магазин, падащо меню Начин на изплащане. Можем да изплатим сумите, събрани по Наложените платежи от пратките в брой или съгласно някое от действащите споразумения с нас.

 

2. Интеграция с XML

В интеграцията през XML протокол на комуникация Наложеният платеж се управлява от параметрите, започващи с cd в заявката за генериране на товарителница (CD е кодът на услугата в системата на Еконт).

Пълната заявка, свързана с Наложен платеж в XML формат изглежда така:

<cd type="GET"> 1000</cd> 
<cd_currency> BGN</cd_ currency >
<cd_agreement_num> ШН0022</cd_agreement_num>
<cd_pay_options>
<name> име на получател на НП</name>
<phone> 09841239134142</phone>
<e-mail> someone@example.org</e-mail>
<money_transfer> 1</money_transfer>
<express> 1</express>
<method> bank</method>
<BIC> UNCRBGSF</BIC>
<IBAN> BG38UNCR70004623123649</IBAN>
<bank_currency> </bank_currency>
<pay_schedule_type> week</pay_schedule_type>
<pay_date> 25</pay_date>
<pay_weekday_1> 1</pay_weekday_1>
<pay_weekday_2> 0</pay_weekday_2>
<pay_weekday_3> 1</pay_weekday_3>
<pay_weekday_4> 1</pay_weekday_4>
<pay_weekday_5> 0</pay_weekday_5>
<office_code> 1000</office_code>
<city> София</city>
<post_code> 1000</post_code>
<quarter> кв. Младост 3</quarter>
<street> ул. Васил Друмев</street>
<street_num> 23б</street_num>
<other> друго</other>
<instruction> допълнителни инструкции</instruction>
</cd_pay_options>

Със заявката за Наложен платеж можете да контролирате следните варианти:

 • cd type="" – Избирате типа Наложен платеж и посочвате сумата за него (например: 1000 означава, че куриерите ни ще съберат 1000 единици от дадена валута от получателя на доставката)
  • „GIVE” – сумата в параметъра да се изплати на получателя
  • “GET” – да се съберат от получателя
  • В полето се изписва сумата
 • cd_currency – валута на Наложения платеж (3-буквен код)
 • cd_agreement_num – номер на споразумението за изплащане на Наложен платеж. Ако подадете стойност в това поле, автоматично ще начислим събраната от Наложения платеж сума по съответния договор и няма нужда да изпращате в заявката допълнителните Варианти по Наложения платеж
 • cd_pay_options – условия за изплащане на Наложен платеж (при наличие на тази възможност, полето cd_agreement_num не се взима предвид):
  • name – име на получателя на Наложения платеж
  • phone – телефон на получател на Наложения платеж
  • e-mail – имейл на получателя на Наложения платеж
  • money_transfer – изплащане с Пощенски паричен превод
  • express – експресно изплащане
  • instruction – допълнителни Указания;
  • method – начин на изплащане: bank, office или door.
  • за method = bank
 • BIC – код на банката
 • IBAN – номер на сметката
 • bank_currency – валута на изплащане (3 буквен код)
 • pay_schedule_type – вид график за изплащане: month или week
 • pay_date – дата от месеца за изплащане
 • pay_weekday_1…5 – дни от седмицата за изплащане
 • за method = office:
 • office_code – код на офиса.
 • за method = door:
 • city – име на населено място;
 • post_code – пощенски код на населено място;
 • quarter – квартал;
 • street – улица;
 • street_num – номер;
 • other – друго

Задължително е да подадете:

 • тип на Наложения платеж (събираме или изплащаме сумата)
 • сумата на Наложения платеж
 • валутата на Наложения платеж
 • начина на изплащане – по договор или под формата на подробна конфигурация

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

При интеграция със SOAP/JSON данните за Наложения платеж се подават през класа ShippingLabelServices. Минималната информация, която трябва да подадете за Наложения платеж, е следната:

 • cdAmount – сума на Наложения платеж
 • cdCurrency – валута на Наложения платеж
 • cdPayOptionsTemplate – шаблон, по който да изплащаме към търговеца сумите от Наложени платежи

Ако нямате зададени шаблони за получаване на Наложен платеж, можете да подавате с всяка пратка, като към информацията за сумата и валутата на Наложения платеж добавите и класа cdPayOptions. Той може да съдържа:

Стойност Описание
num Номер на пратка, към която е Наложения платеж
client Клиент, на който изплащаме сумата
moneyTransfer Плащането с Пощенски паричен превод ли е или не
express Експресно ли е изплащането
method Където ще бъде изплатена сумата по Наложения платеж
address Ако искате да е по адрес, кой е адресът
officeCode Ако искате да е в офис, кой е кодът на офиса
IBAN Ако е по банков път, предоставете номер на сметката, по която да преведем сумата
BIC Ако е по банков път, предоставете код на банката, в която да преведем сумата
bankCurrency Каква е валутата на сметката, по която ще преведем сумата
payDays Ако плащането ще бъде по банков път, в рамките на колко дни да изплатим превода
payWeekdays Ако плащането ще бъде по банков път, в рамките на колко дни да изплатим превода
additionalInstructions Допълнителни инструкции

Примерна JSON заявка с включен Наложен платеж:

cdAmount: “100”

cdCurrency: “BGN”

cdPayOptionsTemplate: “{име на темплейт}”

 

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

Настройките за Наложен платеж са включени в настройките на модула за интеграция с платформа за електронна търговия.

Следващи стъпки

Конфигурирайте начините, по които клиентите на магазина или търговецът ще заплащат самата куриерска услуга.