Вие сте тук: Начало Данни за страните по пратката Информация за подател

Информация за подател

Въведение

Подателят е основна страна по една пратка – това е електронният магазин на търговеца. В данните, които подавате в заявката за генериране на товарителница към нас, за подателя трябва да получим следната информация:

 • име на физическо или юридическо лице (ако е юридическо лице – и име на упълномощеното лице, което предава пратката на куриера)
 • телефон за връзка
 • адрес, от който да вземем пратката, офис или Еконтомат, в който ще бъде оставена тя

 

Какво получава търговецът с интеграцията

С интеграцията със системите ни търговецът получава пълна свобода при определянето на страните по пратка и управлението на това кой изпраща, получава и плаща доставката или върната пратка от доставката.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Определянето на информацията за подател с Достави с Еконт се прави в меню Настройки, секция Изпращане от. В тази секция можете да определите всички необходими параметри за подателя на пратката:

 • можете да изберете адрес от въведените в e-Econt профила, за да не се налага да въвеждате наново информацията на ръка
 • можете да въведете данни за подател, в които се включват:
  • име на фирма
  • упълномощено лице
  • телефон за контакт
  • имейл за контакт
  • населено място, от което ще взимаме пратките и пощенския му код
  • откъде ще взимаме пратките – от наш офис, Еконтомат или от адрес на търговеца
 •  

Важно: Ако изберете възможността да взимаме пратките от адрес на търговеца, трябва да конфигурирате и График на изпращане, където да изберете дали искате да генерираме автоматична заявка за куриер до адрес на търговеца и при какви условия:

 • дали да бъде във всички работни дни или само в определени от търговеца
 • в кои часови пояси
 • дали да идва, ако няма нито една генерирана пратка и т.н.)

 

2. Интеграция с XML

Информацията за подател на пратката се подава в секция <sender> на товарителницата. За подателя трябва да се подадат имена (на фирма и упълномощено лице или само на упълномощено лице, ако не се изпраща от името на фирма), адрес или офис на приемане на пратката и телефон за контакт. Цялата заявка съдържа следната информация:

 • country_code – трибуквен код на държавата, изписан с латински символи (виж Избор на държави, до които да доставяме пратки)
 • city – населено място, от което пътува пратката. Името трябва да е коректно въведено според стандарта на Български пощи – и да бъде извелчено от нашата база данни (виж Получаване на списък с населени места, адреси и офиси, до които доставя Еконт)
 • office_code – код на офиса, който ще вземе пратката. Незадължителен параметър: ако същият не бъде посочен, се взима офисът по подразбиране (за кодове на офиси виж Получаване на списък с населени места, адреси и офиси, до които доставя Еконт)
 • post_code – пощенски код на населеното място, виж city
 • name – фирма подател
 • name_person – име на упълномощено от подателя лице
 • quarter – име на квартала на подателя
 • street, street_num, street_bl, street_vh, street_et, street_ap, street_other – пълен адрес на подателя (улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент, друга информация)
 • phone_num – телефон на подателя
 • e-mail – e-mail на подателя, на който, при  желание от негова страна, да бъде уведомен за доставка на пратката му

 

Примерен XML код:

<sender>
<country_code></country_code>
<city></city>
<post_code></post_code>
<office_code></office_code>
<name></name>
<name_person></name_person>
<quarter></quarter>
<street></street>
<street_num></street_num>
<street_bl></street_bl>
<street_vh></street_vh>
<street_et></street_et>
<street_ap></street_ap>
<street_other></street_other>
<phone_num></phone_num>
<e-mail></e-mail>
</sender>

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

Информацията за подател на пратката се подава в параметъра senderClient от класа ShippingLabel на заявката за генериране на товарителница. За подателя трябва да се подаде минимум имена (на фирма и упълномощено лице или само на упълномощено лице, ако не изпращате от името на фирма), адрес или офис на приемане на пратката и телефон за контакт.

Цялата заявка за създаване на профил на лице в Еконт съдържа следната информация:

Опция Описание
id Идентификатор
name Име на компания
nameEn Име на компания на латиница
phones Телефон за контакт
e-mail Имейл
skypeAccounts Skype контакт
clientNumber Клиентски номер в системата на Еконт
clientNumberEn Клиентски номер в системата на Еконт на латиница
juridicalEntity Обозначава дали клиента е физическо (0) или юридическо (1) лице
personalIDType Тип уникален идентификационен номер на подателя (EGN, PIN, PK, PASSPORT)
personalIDNumber ЕГН (само за физическо лице)
companyType Тип на компанията (ООД, ЕООД и др.)
ein ЕИК (уникален идентификационен номер на компанията)
ddsEinPrefix ДДС префикс (BG за България)
ddsEin ДДС номер
registrationAddress Адрес по регистрация на компанията
molName Име на упълномощено от компанията лице
molEGN ЕГН на упълномощено от компанията лице
molIDNum Номер на документ за самоличност на упълномощеното от компанията лице

 


Информацията за подаване на адрес на подател (senderAddress) от класа ShippingLabel съдържа следната информация:

 

Опция Описание
id Идентификатор
city Град, в който се намира адресът
fullAddress Пълен адрес
quarter Име на квартал
street Име на улица
num Номер на улица
other Друга информация като номер на блок, номер на вход, етаж, апртамент и друга информация
location GPS координати
zip Пощенски код

Примерна JSON заявка за генериране на информация за подател към товарителница, изглежда така:

 

"senderClient":{
"name":"Иван Иванов",
"phones":["0888888888"]
},
"senderAddress":{
"city":{
"country":{
"code3":"BGR"
},
"name":"Русе",
"postCode":"7012"
},
"street":"Алея Младост",
"num":"7"
},

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

Подобно на Достави с Еконт, въвеждате информацията за подател на пратка еднократно, в настройките на самия модул. За пълна информация, вижте oписанието за работа в самия модул тук

 

Следващи стъпки

Задължителна стъпка е да се дефинира информацията за получател на пратката