Вие сте тук: Начало Откъде ще се изпращат пратки Указания за приемане на пратка

Указания за приемане на пратка

Въведение

Имате пълна свобода да ни кажете какво да направим с пратката ви. Ние ще намерим начин това да се случи така, както го искате.

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Търговецът може да изиска от приемащия куриер да:

 • провери серийния номер на продукта, който приема
 • закупи продукт, който отговаря на дадено описание
 • провери състоянието на пратка, преди да я приеме
 • и други…

 

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Може да зададете указанието в менюто Указания за пратки от настройките на магазина. Вижте как

 

2. Интеграция с XML

Даването на Указания към приемащия куриер става посредством частта от заявката за Указания към пратката (<instructions>). Тя изглежда така:

<instructions>
<e>
<template>Наименование на шаблона</template>
</e>
<e>
<type>take</type>
<title></title>
<description></description>
<file_name></file_name>
<file_content></file_content>
</e>
</instructions>

 

Имате два варианта за подаване на Указания:

 • Указания от шаблон, зададен през e-Econt. Следва да подадете само следното:

  <e>
  <template>Наименование на шаблона</template>
  </e>

   

  Наименование на шаблона е името на същия, което сте задали на този шаблон в e-Econt. Системата ще се погрижи за останалото.

 • Указания за различни видове пратки. Може да ги конфигурирате въз основа на вътрешни логики на магазина. Например, ако пратката е над определени килограми, или ако е определен тип продукт, какви действия да извърши куриера. За да дадете Указания към предаващ куриер, трябва да попълните следната секция в заявката за генериране на товарителница:

  <instructions>
  <e>
  <type>take</type>
  <title>{наименование на Указание}</title>
  <description>{описание на Указанието към куриера в свободен текст} </description>
  <file_name>{име на файл с Указанието}</file_name>
  <file_content>{съдържанието на файла}</file_content>
  </e>
  </instructions>

   

  Структурата на заявката е следната:

  • title – заглавие на Указанието
  • description – съдържание на Указанието
  • file_name – името на файла (пр. file.xls, image.jpg)
  • file_content – съдържанието на файла base64 енкоднато

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

За да дадете инструкции към приемащия куриер посредством SOAP/JSON интеграция, е нужно да ползвате класа Instruction със следната конфигурация:

 

{
"instruction":{
"type":"take",
"description":"описание на указанието в текстова форма"
}
}
 

Стойност Описание
id  
type Тип на Указанието – в случая take
title Заглавие на Указанието
description Текстово описание на Указанието, което искате да изпълни куриерът
attachments Прикрепени файлове с текстови Указания
voiceDescription Аудиофайлове, в които може да сте записали Указанията си
name Име на шаблон от e-Econt (ако сте ползвали такъв, няма нужда да подавате останалите полета)
applyToAllParcels Дали Указанието се отнася за всички ваши пратки, които доставяме
applyToReceivers Дали Указанието се отнася за всички клиенти, на които ще доставяме

 

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

За да видите как да настроите Указания през модула за платформа за електронна търговия, следвайте указанията тук

Следващи стъпки

Можете да добавите Наложен платеж към пратките си