Вие сте тук: Начало Плащане на пратката

Плащане на пратката

Въведение

Интеграцията със системата на Еконт позволява максимална гъвкавост при определяне на това кой ще плати за доставката на поръчките от магазина. Можете да задавате параметри и да ги реализирате в логиката на собствения си код. За да изпълним заявките ви ще очакваме от вас да подавате коректните параметри в заявката за генериране на товарителница.

Ще разгледаме и няколко възможни сценария на заплащане на пратките, а ако имате въпроси, можете да се обърнете към нас за повече помощ при интеграцията.

Какво получава търговецът с интеграцията

Интеграцията със системите на Еконт ви позволява да зададете в документа за доставка (товарителницата) информация за това коя страна по пратката каква част от сумата за доставка да заплати.

Имате много възможности, но част от тях са:

 • Подателят да плати цялата стойност на доставката
 • Получателят да плати цялата стойност на доставката
 • Плащането да се разпредели в определена пропорция между двете страни
 • Клиентите да заплащат винаги твърда стойност на доставките си, а търговецът да покрива разликата

Това са само част от възможните сценарии, които ще разгледаме. Оттук нататък е решение на търговеца, съобразено с политиките на магазина, да реализира начините за заплащането на куриерската услуга.

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Достави с Еконт ви позволява да задавате лесно и просто правила за плащането на пратките от магазина на база 3 основни критерия:

 • Стойност на поръчка
 • Брой артикули в пратката
 • Място на доставка на пратката

Например можете да зададете правило поръчки на стойност над 100 лв. да бъдат безплатни за клиентите на магазина.

Можете да задавате следните правила за доставка:

 • Клиентът да заплати процент от сумата за доставка на поръчката (от 0% - т.е. безплатна за клиентите доставка, до 100% - т.е. клиентът ви заплаща цялата доставка)
 • Клиентът да заплати твърда сума от стойността на поръчката (например, 5 лв.), а търговецът да покрие разликата (ако има такава) до реалната стойност на поръчката

Например, можете да зададете правило за поръчки с 5 и повече артикула, доставката за клиентите да бъде безплатна. То изисква следните настройки:

 • Правило валидно за поръчки над:
  • Поле Стойност – 5
  • Поле Вид стойност – избирате „артикула“
 • Каква част от сумата за доставка искате да бъде плащана от клиентите?
  • Избирате радиобутон „заплаща процент от сумата за доставка на поръчката“
  • В полето Сума в % въвеждате 0%
 • Избирате за кои направления на доставка искате да важи правилото
 • Избирате как искате търговецът да заплати за самата доставка (в брой или по договор, а ако изберете по договор, трябва да посочите и номер на договор)
 • Натискате бутона Добави правило

След успешното създаване на правило, то ще се появи най-отгоре, т.е. с най-висок приоритет на изпълнение в настройките за плащане.

Създаване на поръчка, системата преценява кое правило за плащане да вземе предвид на база различни критерии, които са зададени. В случаите, в които една и съща поръчка отговаря на два или повече критерия, ще избере плащането на доставката да се осъществи по начина с най-висок приоритет.

Например:

 • Да създадем още едно плащане – за доставка на поръчки на стойност на 100 лв., клиентът за заплаща 50% от доставката
 • Нареждаме го на второ място по приоритет, под вече създаденото правило за поръчки с 5 и повече артикула
 • Приемаме, че клиент влиза в магазина и поръчка 8 артикула на обща стойност 158 лв. При този сценарий, клиентът ще заплати 0 лв. за доставка на поръчката си (защото отговаря на условието за заплащане на доставка с най-висок приоритет – това за безплатна доставка за клиента при 5 и повече артикула).

  Ако обърнем приоритетите, т.е. сложим най-отгоре в списъка заплащането за 50% от доставката от клиента при поръчки на стойност над 100 лв., в същата ситуация от примера, клиентът би платил 50% от доставката.

  Можете да задавате неограничен брой правила и условия за плащане на пратката.

  Настройките за плащане на доставка са част от меню Настройки, секция Плащане за всеки магазин в профила ви в Достави с Еконт.

  Важно: Ако използвате допълнителна услуга Преглед, тест и избор, върнатата пратка ще се заплаща от страната, която сте дефинирали в профила в e-Econt, в Указанието за връщане, което сте избрали от настройките на Достави с Еконт (виж Указания за връщане на пратка).

   

  2. Интеграция с XML

  Определянето на страната (или страните) платец по товарителница става посредством секцията плащане на товарителницата ().

  Заявката може да съдържа следните параметри:

  • side – страна-платец. Възможни стойности са: SENDER, RECEIVER, OTHER;
  • method – начин на плащане: CASH, CREDIT, VOUCHER (ваучери);
  • receiver_share_sum – сума за споделяне с получателя. Сумата се взема предвид, ако пратката е за сметка на подателя и е нужно част от сумата да бъде за сметка на получателя;
  • share_percent - % от цената, който да се сподели с получателя (използва се само едно от полетата share_percent и receiver_share_sum);
  • key_word – клиентски номер на платеца. Задължително само при отложено плащане

  Ето няколко примера:

  • ако искате плащането да бъде споделено между търговеца и клиента поравно, трябва да подадете следната заявка:
  • <payment> 
   <side>SENDER</side>
   <method>CASH</method>
   <share_percent>50</share_percent>
   </payment>
  • ако искате клиентите да заплащат винаги фиксирана сума по доставка (например, 5 лв.), трябва да подадете следната заявка:
  • <payment> 
   <side>SENDER</side>
   <method>CASH</method>
   <receiver_share_sum>5.00</receiver_share_sum>
   </payment>

  XML заявка в пълния ѝ вид представлява:

  <payment> 
  <side></side>
  <method></method>
  <receiver_share_sum></receiver_share_sum>
  <share_percent></share_percent>
  <key_word></key_word>
  </payment>

  Ако имате генерирани Указания за връщане на пратка (например, след частична доставка след Преглед, тест и избор), можете да управлявате коя страна ще заплати и нея. Това става в секцията (виж Указания за връщане на пратка).

  Важно: Можете да заложите неограничен брой зависимости и логики в начините на плащане, но интеграцията им зависи от вашето програмиране. Ролята на интеграцията е да подадете към нашата система коректни данни за това коя страна по пратката каква част от сумата за доставка дължи и как следва да бъде платена, за да можем да изпълним желанието ви.

   

  3. Интеграция със SOAP/JSON

  Определянето на страната (или страните) платец по товарителница става посредством параметри на метода ShippingLabel:

  • paymentSenderMethod – метод на плащане от страна на подателя (оставяте празно, ако подателят няма да плаща доставката на пратката, cash, ако ще плати в брой, при предаване на пратката или credit, ако ще се плати по договор)
  • paymentReceiverMethod – метод на плащане от страна на получателя (оставяте празно, ако получателят няма да плаща доставката на пратката, cash, ако ще плати в брой, при получаване на пратката или credit, ако ще се плати по договор)
  • paymentReceiverAmount – каква сума ще заплати получателят, оставете празно, ако получателят не заплаща доставка на пратката
  • paymentReceiverAmountIsPercent – какъв процент от стойността на доставката на пратка ще заплати получателят, оставете празно, ако получателят не заплаща доставка на пратката
  • paymentOtherClientNumber – ако доставката се заплаща от трета страна, кой е нейният клиентски номер
  • paymentOtherAmount – ако доставката се заплаща от трета страна, каква сума ще заплати тя
  • paymentOtherAmountIsPercent – ако доставката се заплаща от трета страна, какъв процент от стойността на доставката ще заплати тя

  Ето няколко примера:

  • ако искате плащането да бъде споделено между търговеца и клиента поравно, като търговецът плати по договор, а клиентът в брой, следва да подадете следната заявка:

    

   "paymentSenderMethod":"credit"

   "paymentReceiverMethod":"cash"

   "paymentReceiverAmount":""

   "paymentReceiverAmountIsPercent":"50"

    

  • ако искате клиентите да заплащат винаги фиксирана сума по доставка (например, 5 лв.), следва да подадете следната заявка:

    

   "paymentSenderMethod":"credit"

   "paymentReceiverMethod":"cash"

   "paymentReceiverAmount":"5"

   "paymentReceiverAmountIsPercent":""

    

  • paymentReceiverAmount – каква сума ще заплати получателят, оставете празно, ако получателят не заплаща доставка на пратката

  Ако имате генерирани Указания за връщане на пратка (например, след частична доставка след Преглед, тест и избор), можете да управлявате коя страна ще заплати и нея. Това става в класа ReturnInstructionParams (виж Указания за връщане на пратка).

  Важно: Можете да заложите неограничен брой зависимости и логики в начините на плащане, но интеграцията им зависи от вашето програмиране. Ролята на интеграцията е да подадете към нашата система коректни данни за това коя страна по пратката каква част от сумата за доставка дължи и как следва да бъде платена, за да можем да изпълним желанието ви.

   

   

  4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

  Настройките за плащане на пратката и дефинирането на логиките за споделяне на разходите са включени в настройките на модула за интеграция с платформа за електронна търговия.

  Следващи стъпки

  Запознайте се с инструкциите за връщане на пратка, които са от особено значение при използването на допълнителни услуги, като Преглед, тест и избор.