Вие сте тук: Начало Данни за страните по пратката Информация за Получател

Информация за Получател

Въведение

Получателят е основна страна по една пратка – това е клиентът на електронния магазин. В данните, които се подават в заявката за генериране на товарителница към нас, е нужно да получим следната Информация за Получателя:

 • име на физическо или юридическо лице (ако е юридическо лице, и име на упълномощеното лице, което получава пратката от куриера)
 • телефон за връзка
 • тдрес, от който да вземем пратката, офис или Еконтомат, в който ще бъде доставена тя

 

Какво получава търговецът с интеграцията

С интеграцията със системите ни търговецът получава пълна свобода при определянето на страните по пратка. Управлява информацията за това кой получава и плаща доставката или върната пратка от доставката.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

Определянето на информацията за получател с Достави с Еконт става с попълването на формата за доставка, която е интегрирана в магазина. Клиентът на магазина само ще избере от възможностите за направление на доставката му според настройките в секция Доставка до от настройките на магазина: точен адрес, офис или Еконтомат.

 

2. Интеграция с XML

Информацията за получател на пратката се подава в секция <receiver> на товарителницата. За получателя трябва да се подадат имена (на фирма и упълномощено лице или само на упълномощено лице, ако не получава от името на фирма), адрес или офис на предаване на пратката и телефон за контакт. Цялата заявка съдържа следната информация:

 • country_code – трибуквен код на държавата, изписан на латиница
 • city – населено място, до което пътува пратката. Името трябва да е коректно въведено според стандарта на Български пощи. Всички населени места могат да се видят в http://www.econt.com/offices/ – пълен график на обслужване
 • office_code – код на офиса, който ще разнесе пратката. Незадължителен параметър: ако същият не бъде посочен, се взима офиса по подразбиране
 • post_code – пощенски код на населеното място, виж city
 • address_zip – пощенски код на адреса за международна зона
 • name – фирма–получател
 • name_person – име на получателя
 • e-mail – имейл на получателя
 • quarter – име на квартала на подателя
 • street, street_num, street_bl, street_vh, street_et, street_ap, street_other – адрес на получателя (улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент, друга информация)
 • phone_num – телефон на получателя
 • bic, iban – банкова сметка на получателя (само за паричен превод по банков път)
 • provider_id – индекс на доставчик на услуги; само за парични преводи; при наличието на този таг, останалите тагове в секция получател се игнорират

 

Примерен XML код:

<receiver>
<country_code></country_code>
<city></city>
<post_code></post_code>
<address_zip></address_zip>
<office_code></office_code>
<name></name>
<name_person></name_person>
<e-mail></e-mail>
<quarter></quarter>
<street></street>
<street_num></street_num>
<street_bl></street_bl>
<street_vh></street_vh>
<street_et></street_et>
<street_ap></street_ap>
<street_other></street_other>
<phone_num></phone_num>
<sms_no></sms_no>
<bic></bic>
<iban></iban>
<provider_id></provider_id>
</receiver>

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

Информацията за получател на пратката се подава в параметъра receiverClient от класа ShippingLabel на заявката за генериране на товарителница. За получателя трябва да се подадат имена (на фирма и упълномощено лице или само на упълномощено лице, ако не получава от името на фирма), адрес или офис на предаване на пратката и телефон за контакт.

Цялата заявка за създаване на профил на лице в Еконт съдържа следната информация:

 

Вариант Описание
id Идентификатор
name Име на компания
nameEn Име на компания на латиница
phones Телефон за контакт
e-mail Имейл
skypeAccounts Skype контакт
clientNumber Клиентски номер в системата на Еконт
clientNumberEn Клиентски номер в системата на Еконт на латиница
juridicalEntity Обозначава дали клиента е физическо (0) или юридическо (1) лице
personalIDType Тип уникален идентификационен номер на подателя (EGN, PIN, PK, PASSPORT)
personalIDNumber ЕГН (само за физическо лице)
companyType Тип на компанията (ООД, ЕООД и др.)
ein ЕИК (уникален идентификационен номер на компанията)
ddsEinPrefix ДДС префикс (BG за България)
ddsEin ДДС номер
registrationAddress Адрес по регистрация на компанията
molName Име на упълномощено от компанията лице
molEGN ЕГН на упълномощено от компанията лице
molIDNum Номер на документ за самоличност на упълномощеното от компанията лице

 


Информацията за подаване на адрес на получател (receiverAddress) от класа ShippingLabel съдържа следната информация:

 

Вариант Описание
id Идентификатор
city Град, в който се намира адреса
fullAddress Пълен адрес
quarter Име на квартал
street Име на улица
num Номер на улица
other Друга информация като номер на блок, номер на вход, етаж, апртамент и друга информация
location GPS координати
zip Пощенски код

Примерна JSON заявка за генериране на Информация за Получател към товарителница изглежда така:

 

"receiverClient":{
"name":"Богдан Богданов",
"phones":["0878787878"]
},
"receiverAddress":{
"city":{
"country":{
"code3":"BGR"
},
"name":"Русе",
"postCode":"7012"
},
"street":"Славянска",
"num":"16",
"other":"бл. 1, вх. 1, ет. 1"
},

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

Достатъчно е клиентът да попълни формата за въвеждане на адрес в електронния магазин, който използва модул за интеграция – информацията в него ще бъде подадена коректно към нашите системи.

 

Следващи стъпки

Задължителна стъпка е да уточните докъде ще може да бъде доствена пратката