Вие сте тук: Начало Достави с Еконт Внедряване на Достави с Еконт в статични сайтове чрез бутон Достави с Еконт

Внедряване на Достави с Еконт в статични сайтове чрез бутон Достави с Еконт

С бутон Достави с Еконт търговецът може да продава отделни продукти от сайта си - клиентите могат да поръчат като кликнат върху него. Бутонът ще отвори форма за поръчка на дадения продукт. Клиентът ще може да избере количеството, което да закупи и да въведе адреса за доставка съгласно конфигурацията на магазина в Достави с Еконт.

Ние ще поемем логистиката, Наложен платеж и останалите услуги, заявени по пратката.

За да осъществят клиентите поръчка с бутона Достави с Еконт, следвайте долните инструкции за инсталация.

Важно: Трябва да инсталирате отделен бутон Достави с Еконт за всеки отделен продукт, който искате да доставяте.

При натискане на бутона, трябва да се отвори страницата за поръчка на Достави с Еконт (в прозорец, таб или iframe), като данните за артикулите да се подадат като GET параметри:

 • Структура на параметрите:

  { 
  id_shop:8423174,//идентификатор на магазина
  currency:'BGN',//валута на поръчката
  items:[ //списък с продуктите в количката
  {
  name:'Product name 1',//Име на продукта
  SKU:'ITM1',//Код на продукта (по избор)
  URL:'http://example.org/shop/product-name-1',//адрес на продукта в магазина (по избор)
  imageURL:'http://example.org/shop/product-images/product-name-1.jpg',//адрес картинка на продукта (по избор)
  count:2,//закупени бройки (по избор, 1 по подразбиране)
  hideCount:1,//приема стойности 0 и 1. Служи за скриване на формата за промяна на количество.
  totalWeight:1.4,//общо тегло (тегло * брой)
  totalPrice:50.6//обща цена (ед. цена * брой)
  },
  {
  name:'Product name 2',//Име на продукта
  SKU:'ITM1',//Код на продукта (опционално)
  URL:'http://example.org/shop/product-name-2',//адрес на продукта в магазина (опционално)
  imageURL:'http://example.org/shop/product-images/product-name-2.jpg',//адрес картинка на продукта (опционално)
  count:1,//закупени бройки (по избор, 1 по подразбиране)
  hideCount:1,//приема стойности 0 и 1. Служи за скриване на формата за промяна на количество.
  totalWeight:0.7,//общо тегло (тегло * брой)
  totalPrice:25.3//обща цена (ед. цена * брой)
  }
  ]
  }


Примерна JS функция, която формира URL-а с посочените по-горе параметри

function genDeliverWithEcontURL(orderParams) {
orderParams.id_shop = DELIVERY_ECONT_SHOP_ID;//добавяне на идентификатора на магазина
return 'http://delivery.econt.com/checkout.php?'+jQuery.param(orderParams);
}Примерна PHP функция, която формира URL-а с посочените по-горе параметри

<?php 
function genDeliverWithEcontURL($orderParams) {
$orderParams['id_shop'] = DELIVERY_ECONT_SHOP_ID;//добавяне на идентификатора на магазина
return 'http://delivery.econt.com/checkout.php?'.http_build_query($orderParams,null,'&');
}
?>Пример за генериране на бутон за директна покупка на един артикул:

<a style="user-select: none;display: inline-block;text-decoration: none;background-color: #234182;border-radius: 40px;line-height: 43px;padding: 0 40px;color: #fff;font-weight: 400;font-size: 15px;box-shadow: 0 2px 2px 0 rgba(33,33,33,.24);" 
href="javascript:window.open('<?php echo genDeliverWithEcontURL([
'currency' => $product['currency'],//
'items' => [[
'name' => $product['name'],
'SKU' => $product['sku'],
'URL' => $product['url'],
'imageURL' => $product['image'],
'totalWeight' => $product['weight'],
'totalPrice' => $product['price'],
]]
])?>','econt-delivery-order','width=600,height=840')"
class="buy-with-econt"
>Достави с Еконт
</a>

Важно: За ваше улеснение създадохме генератор на код за бутон Достави с Еконт, който да вградите в магазина. Можете да използвате от профила си, меню Настройки на магазина.