Вие сте тук: Начало Документи за изпращане Потвърждение за създаване на товарителница

Потвърждение за създаване на товарителница

Въведение

Можете да считате заявката за пратка за приета в момента, в който получите отговор от системата ни с информация за генерираната товарителница, както и нейния номер и конфигурация.

Търговецът може директно да получи достъп до самите товарителници и да ги отпечата в избран от вас формат, за да спести време при идването на куриера.

 

Какво получава търговецът с интеграцията

В отговора на заявката за товарителница се получава следната информация:

 • Резултат от заявката: успешна или не
 • Номер на документ за изпращане (товарителница)
 • Конфигурация на пратката (тип пратка, допълнителни услуги към нея)
 • Обща цена и разбивка на стойността на всяка допълнителна услуга по пратката
 • Препратка към PDF файл за печат на товарителницата

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

След като клиентът е генерирал успешно поръчка в магазина, системата няма да генерира автоматично товарителница, за да може да потвърдите самата поръчка, ако се налага.

Списъкът с поръчки можете да видите в меню Поръчки за всеки магазин, където ще показваме таблица с информация за поръчката и пратката. В колона Товарителница на таблицата можете да видите по коя пратката вече сте генерирали товарителница и, съответно, заявка за куриер (ако такава е настроена) и за коя пратка предстои да го направите. Ако в реда на поръчката и колона Товарителница виждате номер, то това е номерът на вече генерираната от вас товарителница (вижте как може да откажете товарителницата).

Ако по пратката не е генерирана товарителница, натиснете бутона изпрати в същата колона. Ще получите отговор, че товарителницата ви е подготвена успешно, както и номера ѝ. Можете да видите файла за печат на документа в избрания от вас формат като маркирате препратката с номера на товарителницата.

 

2. Интеграция с XML

След като клиентът е генерирал успешно поръчка в магазина, можете да настроите системата да действа по един от следните 2 начина:

 • Да генерира автоматично товарителница при всяка поръчка, като вие преценявате как и къде показвате самите товарителници, информацията за пратките и дали да автоматизирате заявката за куриер според определени от вас критерии (виж Автоматизиране на заявка за куриер)
 • Да генерира товарителници за няколко поръчки, избрани и потвърдени от вас, т.е. да генерирате товарителници само с избрани и потвърдени от клиентите поръчки наведнъж, с една заявка за няколко товарителници

 

Който и вариант да изберете, след генерирането на товарителница ще получите отговор с информация за една или повече товарителници.
В отговора ще получите следната информация за успешно генерираната пратка или грешка при неуспешно генериране:

 • loading_id – ID на товарителницата
 • loading_num – Номер на товарителницата
 • delivery_date – Дата на доставяне на пратката
 • loading_price – Цена на пратката по услуги и обща (total) цена. За да се провери само цената на пратката без да се прави подготовка, е нужно да се подаде. В секцията се подава и паричната единица на стойността (за международни пратки)
 • loading_discount – Отстъпка по пратката (ако има такава): amount – стойност; description – основание
 • letter_price – цена на Пощенската пратка при запитване за тарифиране на Пощенски пратки
 • error – Съобщение за грешка
 • error_code – Код на грешката
 • blank_yes – URL до скрипта, генериращ PDF файл за товарителниците върху бланка

 

Търговецът може да генерира, запази и отпечата PDF файла на товарителницата, за да предадет директно окомплектовани пратки на куриерите ни при идването им и да спести време.

Важно: Ако търговецът избере да използва услугата Обявена стойност и иска да носим отговорност за пратките ви, опаковките не следва да са запечатани преди куриерът да ги е прегледал и да е проверил съдържанието им. В противен случай покритието на нашата отговорност ще намалее.

Примерен отговор в XML формат:

<response>
<result>
<e>
<loading_id>2008090000064</loading_id>
<loading_num>1000000000160</loading_num>
<delivery_date>2009-10-22</delivery_date >
<loading_price>
<C>7.8</C>
<DC>2.4</DC>
<DISC_E-ECONT>-0.15</DISC_E-ECONT>
<SHARE->-5.1</SHARE->
<SHARE>5.1</SHARE>
<sender_total>4.95</sender_total>
<receiver_total>5.1</receiver_total>
<other_total>0</other_total>
<total>10.05</total>
<currency>лв</currency>
</loading_price>
<loading_discount>
<amount>-1.28</amount>
<description>…</description>
</loading_discount>
<pdf_url></pdf_url>
<prev_parcel_num></prev_parcel_num>
<next_parcels>
<e>
<num></num>
<reason></reason>
<pdf_url></pdf_url>
</e>
</next_parcels>
<error></error>
</e>
<e>
<letter_price>5.2</letter_price>
<error />
<error_code />
</e>
</result>
<pdf>
<blank_yes>
<![CDATA[
]]>
</blank_yes>
</pdf>
</response>

 

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

След като клиентът е генерирал успешно поръчка в магазина, можете да настроите системата да действа по най-общо 2 начина:

 • Да генерира автоматично товарителница при всяка поръчка (метод createLabel), като вие и търговецът преценявате как и къде да показвате самите товарителници, информацияте за пратките и дали да автоматизирате заявката за куриер според определени от вас критерии (виж Автоматизиране на заявка за куриер)
 • Да генерира товарителници за няколко поръчки, избрани (метод createLabels) и потвърдени от него (т.е. да генерира товарителници само с избрани и потвърдени от клиентите поръчки наведнъж, с една заявка за няколко товарителници)

 

Който и вариант да изберете, след генерирането на товарителница ще получите отговор с информация за една или повече товарителници.

В отговора ще получите следната информация за успешно генерираната пратка или грешка при неуспешно генериране:

Вариант Описание
shipmentNumber Номер на товарителница
storageOfficeName Склад за съхранение
storagePersonName Име на контакт в склад за съхранение
createdTime Дата и час на създаване
sendTime Кога ще бъде изпратена пратката
deliveryTime Кога трябва да бъде доставена пратката
shipmentType Какъв е типа пратка
packCount Брой части на пратката
weight Тегло на пратката
shipmentDescription Описание на пратката
senderDeliveryType Тип на изпращане (от офис, от адрес)
senderClient Подателя (юридическо лице)
senderAgent Упълномощено от подателя лице за контакт
senderOfficeCode Код на офиса на подателя
senderAddress Адрес на подателя
receiverDeliveryType Тип на получаване (до офис, до адрес)
receiverClient Получател (юридическо лице)
receiverAgent Упълномощено лице на получателя
receiverOfficeCode Код на офиса на получателя
receiverAddress Адрес на получателя
cdCollectedAmount Сума за събиране по Наложен платеж
cdCollectedCurrency Валута на Наложения платеж
cdCollectedTime Време на събиране на сумата по Наложен платеж
cdPaidAmount Платена сума по Наложен платеж
cdPaidCurrency Валута, в която е платена сумата по Наложен платеж
cdPaidTime Дата и час на плащане на Наложения платеж
totalPrice Обща цена на пратката
currency Валута
discountPercent Процент отстъпка (ако е налична такава)
discountAmount Сума на отстъпката
discountDescription Описание на отстъпката
senderDueAmount Сума за плащане от подателя
receiverDueAmount Сума за плащане от получателя
otherDueAmount Други дължими суми
deliveryAttemptCount Брой опити за доставка
previousShipmentNumber Номер на предишна пратка (ако е наличен)
services Допълнителни услуги
nextShipments Последващи пратки (ако са изисквани в Указанията за връщане на пратка)
trackingEvents Събитие по проследяване на пратката
pdfURL PDF адрес с товарителницата
expectedDeliveryDate Очаквана дата на доставка

Примерен JSON отговор на заявка:

{
"results": [
{
"label": {
"shipmentNumber": null,
"storageOfficeName": null,
"storagePersonName": null,
"createdTime": 1524123599000,
"sendTime": null,
"deliveryTime": null,
"shipmentType": "post_pack",
"packCount": 1,
"weight": 2,
"shipmentDescription": "маратонки",
"senderDeliveryType": null,
"senderClient": null,
"senderAgent": null,
"senderOfficeCode": null,
"senderAddress": null,
"receiverDeliveryType": null,
"receiverClient": null,
"receiverAgent": null,
"receiverOfficeCode": null,
"receiverAddress": null,
"cdCollectedAmount": 0,
"cdCollectedCurrency": "",
"cdCollectedTime": null,
"cdPaidAmount": 0,
"cdPaidCurrency": "",
"cdPaidTime": null,
"totalPrice": 4.4,
"currency": "BGN",
"discountPercent": 0,
"discountAmount": -0,
"discountDescription": "",
"senderDueAmount": 4.4,
"receiverDueAmount": 0,
"otherDueAmount": 0,
"deliveryAttemptCount": 0,
"previousShipmentNumber": "",
"services": [
{
"type": "C",
"description": "пощенски колет над 1 кг",
"count": 1,
"paymentSide": "SENDER",
"price": 4.4,
"currency": "BGN"
}
],
"nextShipments": [],
"trackingEvents": [],
"pdfURL": "",
"expectedDeliveryDate": 1524171600000
},
"error": null
},
{
"label": {
"shipmentNumber": null,
"storageOfficeName": null,
"storagePersonName": null,
"createdTime": 1524123599000,
"sendTime": null,
"deliveryTime": null,
"shipmentType": "pack",
"packCount": 1,
"weight": 5,
"shipmentDescription": "дънки",
"senderDeliveryType": null,
"senderClient": null,
"senderAgent": null,
"senderOfficeCode": null,
"senderAddress": null,
"receiverDeliveryType": null,
"receiverClient": null,
"receiverAgent": null,
"receiverOfficeCode": null,
"receiverAddress": null,
"cdCollectedAmount": 0,
"cdCollectedCurrency": "",
"cdCollectedTime": null,
"cdPaidAmount": 0,
"cdPaidCurrency": "",
"cdPaidTime": null,
"totalPrice": 11.4,
"currency": "BGN",
"discountPercent": 0,
"discountAmount": -0,
"discountDescription": "",
"senderDueAmount": 11.4,
"receiverDueAmount": 0,
"otherDueAmount": 0,
"deliveryAttemptCount": 0,
"previousShipmentNumber": "",
"services": [
{
"type": "C",
"description": "Куриерска услуга - врата \/ врата до 5 кг",
"count": 1,
"paymentSide": "SENDER",
"price": 11.4,
"currency": "BGN"
}
],
"nextShipments": [],
"trackingEvents": [],
"pdfURL": "",
"expectedDeliveryDate": 1524171600000
},
"error": null
}
]
}

 

Търговецът може да генерира, запази и отпечата PDF файла на товарителницата, за да предаде директно окомплектовани пратки на куриерите ни при идването им и да спести време.

Важно: Ако търговецът избере да използва услугата Обявена стойност и иска да носим отговорност за пратките ви, опаковките на пратките не следва да са запечатани преди куриерът да ги е прегледал и да е проверил съдържанието им. В противен случай покритието на нашата отговорност ще се ограничи само до състоянието на опаковката.

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

В готовите модули за интеграция този процес не е видим – вие виждате резултата от него (генерираните товарителници и информацията за тях в четим вид).

Следващи стъпки

При проблем с товарителница, можете да я изтриете и да изпратите заявка за нова такава по пратката.