Вие сте тук: Начало Допълнителни възможности... Обявена стойност

Обявена стойност

Въведение

Обявена стойност е стойността на пратката, до която носим отговорност в случаите на повреда, загуба или кражба. Тя се посочва от клиента при изпращане на пратката на стойност до 10 000 лв. Стойността на услугата вижте тук

Нашата отговорност зависи от това дали сме прегледали съдържанието на пратката преди изпращането ѝ:

  • ако сме го прегледали – носим материална отговорност в случаите на загуба, кражба или повреда на съдържанието на пратката
  • ако не сме го прегледали – носим материална отговорност в случаите на загуба, кражба или повреда само на опаковката, без съдържанието на пратката

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Имате възможност да добавите услугата Обявена стойност на пратката, с което ние ще поемем отговорност в случаите на повреда, загуба или кражба. За да получите тези предимства, куриерите ни ще трябва да преглеждат всяка една пратка преди предаване за изпращане.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

За да ползвате допълнителната услуга Обявена стойност с Достави с Еконт, влезте в меню Настройки и секция Допълнителни услуги на магазина. Изберете Желая да добавя услугата Обявена стойност и натиснете Запази настройки.

Имате Вариант да изберете и минимален праг на стойността на продуктите, над който да добавяте тази допълнителна услуга. Може да въведете такъв минимален праг в полето Над каква обща стойност на пратката искате да добавите услугата ОС. Ако го оставите празно, ще добавяме Обявена стойност към всяка пратка.

Обявената стойност се изчислява на база на стойността на продуктите, които са част от пратката. Тя се калкулира според подадените към Достави с Еконт параметри totalPrice за продуктите, които са част от доставката.

 

2. Интеграция с XML

За да ползвате допълнителната услуга Обявена стойност с XML интеграция, е нужно да добавите услугата в секцията допълнителни услуги (<services>) към заявката ви за генериране на товарителница.

Следва да приложите следното:

  • <oc>{сума на обявената стойност}</oc>
  • <oc_currency>{валута на обявената стойност}</oc_ currency >

За параметъра <oc> препоръчваме да подавате стойността на сумата от общата цена на продуктите, които ще са част от доставката.

За параметъра <oc_currency> може да избирате между BGN, EUR, USD, RON

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

За да ползвате услугата Обявена стойност при SOAP/JSON интеграция, е нужно да добавите услугата в класа ShippingLabelServices към заявката за генериране на товарителница.

Следва да приложите следното:

  • declaredValueAmount: сума на Oбявената стойност
  • declaredValueCurrency: валута на Oбявената стойност

 

За атрибута declaredValueAmount препоръчваме да подавате стойността на сумата от общата цена на продуктите, които ще са част от доставката.

За атрибута declaredValueCurrency може да избирате между BGN, EUR, USD, RON

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

За да видите как да настроите тази допълнителна услуга през модула си за платформа за електронна търговия, следвайте указанията тук

Други допълнителни услуги